P1010065_1

František Kalenda

Twitter @f_kalenda
František Kalenda je autorem diskusních příspěvků, které nalaznete zde.

Profil

Autor je redaktorem Deníku Referendum. Od dubna 2018 vede rubriku Svět. Do DR přispíval už dříve jako stálý spolupracovník zaměřený na Latinskou Ameriku a lusofonní země. Jinak vystudoval Obecnou antropologii na Fakultě humanitních studií UK, kde dnes přednáší. Také je autorem několika historických románů.

Komentář

Předčasně pohřbívaný multikulturalismus

Brazílie je praktickým dokladem toho, že idea multikulturalismu je v souladu s realitou. Evropané, kteří vyhlašují selhání multikulturalismu, by se měli v Brazílii učit.

Komentář

Africké křižovatky

V Mosambiku objevují obrovské zásoby uhlí a zemního plynu a v zemi působí nadnárodní společnosti, které kvůli těžbě surovin vysídlují zemědělské komunity z celých oblastí. Jsme na prahu zřejmě posledního „Závodu o Afriku“.

Komentář

Boží soud pro Videlu

V pátek zemřel ve vězení bývalý argentinský diktátor Jorge Videla. Jeho osud je dokladem toho, jak se latinskoamerický kontinent učí vypořádávat s tíživým dědictvím vojenských diktatur.

Komentář

Duhový kontinent?

V Latinské Americe se v posledních letech zlepšuje situace sexuálních menšin – ve vzrůstajícím počtu zemí umožňuje legislativa stejnopohlavní sňatky a adopce dětí stejnopohlavními páry. A je to dílem nejen levicových, ale i pravicových vlád.

Zobrazeno 4 / 204