Sykova_-_orez

Eva Syková

Profil

Autorka je významnou českou vědkyní, lékařkou a manažerkou. Je ředitelkou Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Zabývá se zejména chorobami mozku a míchy a výzkumem kmenových buněk. Od října 2012 zastupuje občany Prahy 4 v Senátu PČR. Je místopředsedkyní senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Od března 2014 je poradkyní předsedy vlády pro vědu a výzkum.

Komentář

Konvergenční program konečně počítá s potřebami znalostního sektoru

Konvergenční program v souladu s programovým prohlášením vlády uplatňuje diferencovanou konsolidaci veřejných financí a mezi šest nejdůležitějších priorit řadí jak vzdělávání, tak výzkum, vývoj a inovace.

Komentář

Nejde o nové ministerstvo, ale o strategicky pojatou vědní politiku

Pro potřeby strategicky pojaté vědní politiky je třeba vytvořit orgán, který by shromáždil veškerou agendu spojenou s řízením a financováním vědy, dosud roztříštěnou mezi vícero institucí, a zajistil rozvoji vědy dostatečnou politickou podporu.

Zobrazeno 2 / 2