Simek

Miroslav Šimek

Profil

Autor je demograf. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, pracoval jako vedoucí oddělení demografie Českého statistického úřadu. Odborně se zaměřuje na populační vývoj ČR a populační prognózy.

Komentář

S dětmi nezatopíš…

Současný nedostatek mateřských škol není nijak překvapivý a dalo se mu předejít. Prorodinná politika státu je nedostatečná stejně jako plánování počtu potřebných míst ve školách a školkách.

Zobrazeno 1 / 1