Spurny_matej_07

Matěj Spurný

Profil

Autor je historik, působí v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a na Filosofické fakultě UK, kde přednáší o středoevropském nacionalismu ve 20. století a o sociálních dějinách moderních diktatur. Je autorem dvou knih o poválečných českých dějinách a spoluzakladatelem občanského sdružení Antikomplex (www.antikomplex.xz).

Komentář

První pětiletka ÚSTRu: Co se (ne)povedlo?

V pondělí proběhla v poslanecké sněmovně konference věnovaná činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů. Přinášíme příspěvek, který na konferenci přednesl historik Matěj Spurný.

Zobrazeno 1 / 1