Pawel_orez

Paweł Pieniažek

Profil

Autor je editorem společenskovědního dvouměsíčníku Nowa Europa Wschodnia a čtvrtletníku New Eastern Europe. Vystudoval ukrajinistiku na Varšavské univerzitě, studuje historii na Ukrajinské katolické univerzitě ve Lvově.

Komentář

Unie na Východě prohraje?

I kdyby se vytvoření nové koalice v Moldavsku protáhlo a parafování dohody o přidružení tak nebylo možné v listopadu, tak evropská integrace této země není ohrožena. V případě Ukrajiny vypadá situace výrazně hůře.

Zobrazeno 1 / 1