Zuzana Micková

Profil

Autorka studuje norštinu a filosofii na FF UK.

Image

Komentář

Kulturní politika v Norsku: O politicích, kteří se nebojí kultury (a kultuře, která nemá strach z politiky)

Norsko už od 50. let buduje velkorysý program státní podpory kultury, který má společenskou podporu; dobře přitom odráží emancipační a rovnostářské tendence severského sociálního státu. Přebíráme další text z literárního časopisu Tvar.

Zobrazeno 1 / 1