Vost_l

Filip Vostal

Profil

Autor je sociolog, zabývá se společenskovědními koncepcemi času a rychlosti, transformací univerzit a sociologickou teorií, klasickou i současnou. Je doktorandem na School of Sociology, Politics and International Studies (SPAIS), University of Bristol, kde také vyučuje.

Image

Esej

Kulturní rozpory zrychlení

Ačkoliv se neoliberální kapitalismus zaklíná požadavkem rychlosti (pohybu kapitálu), neměla by na to progresivní levice reagovat voláním po návratu do (předmoderní) pomalosti – potřebujeme spíše projekt časové autonomie, v níž bude rychlost chodu věcí předmětem vyjednávání.

Zobrazeno 1 / 1