Daniel Gerbery

Profil

Autor je sociolog.

Komentář

Z čísiel sa nenajeme?

Pro úspěšnou práci s marginalizovanými Romy je potřeba jak lokální znalost poměrů, tak centrální sběr dat – je nemístné pokoušet se delegitimizovat práci akademiků, kteří taková data sbírají a publikují.

Zobrazeno 1 / 1