Schneder

Marek Steiner

Profil

Autor je advokát. Vystudoval Právnickou fakultu UK, publikuje v odborných právnických časopisech.

Image

Komentář

Zápas ministerstev s Ústavním soudem

Advokát Marek Steiner poukazuje na protiústavnost stanoviska ministerstev práce a sociálních věcí k odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, které znevýhodňuje zaměstnance a nerespektuje rozhodnutí zákonodárce.

Komentář

Bojuje ministerstvo s Ústavou?

Ministerstvo zdravotnictví nevalorizuje podle vývoje inflace výši odškodného za trvalé ztížení společenského uplatnění, a dostává se tak pravděpodobně do rozporu s ústavou. Situace je přitom úředníkům ministerstva dobře známa.

Komentář

K diskusi o amnestii

V diskusi o možném zrušení Klausovy prezidentské amnestie se většinou pomíjí fakt, že Ústavní soud i jiné soudy mají povinnost přezkoumávat souhlas právních norem s ústavním pořádkem a zákonem.

Zobrazeno 3 / 3