Anna

Anna Stanislavová

Profil

Komentář

Z marketingu voleb

Úspěch reklamní strategie Schwarzenbergova volebního týmu je založen na zužitkování kolektivního archetypu moudrého vladaře a naší podvědomé touhy vzdát se vlastní odpovědnosti a svěřit naše životy do vladařových rukou.

Zobrazeno 1 / 1