Radim_hejduk

Radim Hejduk

Profil

Autor je studentem Národohospodářské fakulty VŠE a oboru Filosofie na FF UK. Zajímá se o ekonomické teorie a politickou filosofii; je členem klubu Idealisté.cz

Image

Komentář

Supermarkety bez hranic

V supermarketu by chtěl pracovat málokdo. Proto tu většinou pracují ti, kteří nemají jinou možnost. Přesto si dosud příliš solidarity nevysloužili: mzdy nerostou, ponižování nekončí a média o situaci prodavaček a prodavačů téměř nereferují.

Komentář

Keller, Dienstbier a levice v kleštích

Střet dvou významných osobností sociálně demokratické politiky byl i zosobněním sporu v uprchlické otázce. Bez společného půdorysu levicových osobností je jen malá šance, že se podaří vyjít z krize směrem k sociálně soudržnější společnosti.

Komentář

Corbynizace sociální demokracie

Stane se Jeremy Corbyn novým impulsem pro evropské sociálně demokratické strany? Zatímco konzervativní síly před jeho osobou varují, progresivnější levice i mladí idealisté v něm spatřují nosnou inspiraci. Odolá jeho kouzlu ČSSD?

Komentář

Oběti demokracie

Předseda spolku Idealisté.cz připomíná spojitosti mezi oběťmi čtyři roky starého masakru mládeže Norské strany práce a nedávného atentátu na kurdské dobrovolníky z řad mladých socialistů.

Komentář

Obviňuji Michala Haška

Bohuslav Sobotka vyhrál volby. Výsledek sice nebyl přesvědčivý, ale faktem zůstává, že Česká strana sociálně demokratická je v pozici, kdy může sestavovat vládu. Jednání Michala Haška proto oslabuje český demokratický prostor.

Komentář

Stáváme se produkty dělby práce?

Pokročilá dělba práce a specializace deformuje vysokoškolské studium – univerzity plodí fachidioty bez porozumění společenské situaci. Dalo by se tomu zamezit lepším pojetím tzv. společného, humanitního základu.

Image

Komentář

Levice musí zbavit ekonomii ekonomismu

Chce-li levicová ekonomie zlomit převahu neoliberalismu, musí přijít s novým vlastním silným paradigmatem.

Zobrazeno 7 / 7