Ferdinand_peroutka_cb

Ferdinand Peroutka

Profil

Autor byl český novinář, který žil v letech 1895 až 1978. V roce 1924 založil týdeník Přítomnost, který potom redigoval, až do svého uvěznění za druhé světové války. Po návratu z koncentračního tábora ji obnovil jako Dnešek. Byl také poválečným šéfredktorem Lidových novin, tehdy vycházejících jako Svobodné noviny. V exilu se stal první šéfredaktorem Svobodné Evropy. K jeho nejpodstatnějším knihám patří Ano i ne, Budování státu, Tak, nebo tak, Byl Beneš vinen?, Demokratický manifest a román Oblak a valčík.

Peroutka03

Esej

Inteligence a kapitalismus III.

„Není pochyby o tom, jaká je hierarchie kapitalistického světa: je to uctívání zlatého telete; rozum, humanita, kultura mají jen druhořadé postavení. Přirozeným cílem inteligence musí býti obrátiti tuto hierarchii."

Image

Esej

Inteligence a kapitalismus II.

„Demokracie měla zacházeti s kapitalismem jako se svým sluhou; místo toho dopustila, aby v mnohém ohledu se stal jejím pánem. Není to rozumné a není to ani důstojné."

Peroutka01

Esej

Inteligence a kapitalismus I.

„Jakožto liberálové, pragmatisté, hlasatelé zdravého rozumu a zastánci střední cesty se musíme rozcházet s dnešním kapitalismem."

Zobrazeno 3 / 3