Hruby_orez

Karel Hrubý

Profil

Autor je sociolog, politolog a politik. Od r. 1945 působil v Československé sociální demokracii, v 50. letech byl vězněn. V roce 1968 se stal členem přípravného výboru pro obnovu ČSSD, v září téhož roku emigroval. Od roku 1972 zastával čelné funkce v exilové ČSSD, byl jejím posledním předsedou (do r. 1995). Jako vědec se zabýval mj. osobností a dílem T. G. Masaryka. Je spoluautorem a editorem sborníku Léta mimo domov. K historii Československé sociální demokracie v exilu (1996). Žije v Basileji.

Komentář

Demokratický parlament v sociální demokracii se škrtá

Pokud ČSSD skutečně na svém sjezdu zruší Ústřední výkonný výbor, který byl základem vnitrostranické demokracie, bude to znamenat, že si osvojuje autokratické způsoby vládnutí, píše poslední exilový předseda strany.

Image

Komentář

Nepochopitelné rozpaky sociální demokracie

Bude sociální demokracie nadále pilířem svobody a garantem pluralitní demokracie, anebo se spokojí s funkcí sociálního příštipkáře ve vládě oligarchy a autoritativního „šéfa“?

Komentář

Sociální demokracie není jen politickou stranou!

Karel Hrubý, člen ČSSD od roku 1946 a poslední exilový předseda, varuje před tendencí, kterou dnes prezentuje Jiří Zimola a jeho stoupenci.

Image

Komentář

Bouřlivé století samostatnosti

Poslední předseda ČSSD v exilu Karel Hrubý se zamýšlí nad humanitní koncepcí zakladatele československého státu a tím, co z ní zůstalo v dnešní době.

Image

Komentář

Pozor na ten barák v centru Prahy!

Autor, člen ČSSD od roku 1946 a její poslední exilový předseda, varuje před štěpením sociálně demokratické strany, před rozprodáním jejího majetku a ztrátou demokratického poslání ve prospěch populismu.

Image

Komentář

Strach jako politický kalkul

Poslední předseda ČSSD v exilu Karel Hrubý analyzuje kořeny strachu, který umrtvuje lidskost a solidaritu a který tak dovedně využívají populisté, a vyzývá k zachování rozumného občanského postoje nejen v nadcházejících volbách.

Image

Komentář

Obnova sociální demokracie v průběhu pražského jara

Poslední předseda ČSSD v exilu připomíná etapu obnovování ČSSD a zdůrazňuje, jak je otázka zachování demokracie stále důležitá. Bude ji mít nynější ČSSD na paměti při úvahách o uzavření paktu s autoritářským hnutím ANO?

Image

Komentář

Na co je nám Evropská unie

Dnes se ve východní části Evropy překvapivě ozývají skeptické hlasy k Evropské unii, která vedle hospodářských i právních výhod chrání i její bezpečnost a identitu. Zapomínáme, že proti nebezpečí z východu jsme nikdy neobstáli sami.

Komentář

Bude ČSSD opakovat omyl z února 1948?

Pokud by ČSSD vstoupila do vlády, přebírá spoluodpovědnost za další vývoj. Nic nezabrání tomu, aby Babiš vládu v budoucnu rekonstruoval bez ní. Bylo by to opakování chyby z roku 1948.

Komentář

Jeden barák v centru Prahy aneb O hodnotách a politickém marketingu

Autor, člen ČSSD od roku 1946 a její poslední exilový předseda, vysvětluje nejen Jiřímu Zimolovi, co jsou to sociálně-demokratické hodnoty, a proč spojencem strany dnes nemůže být ani Andrej Babiš, ani Miloš Zeman.

Image

Komentář

Hluboké sebeneporozumění sociální demokracie

Poslední předseda ČSSD v exilu Karel Hrubý ve svém komentáři upozorňuje, že současná česká sociální demokracie opět přehlíží základní myšlenku určující její směřování: bez demokracie není možné dosáhnout sociální spravedlnosti.

Komentář

Obrana dobrého jména

Karel Hrubý, poslední předseda ČSSD v exilu, polemizuje s textem Lukáše Rázla „Začátek konce sociální demokracie“, který jsme zveřejnili minulý týden.

Komentář

Koaliční způsobilost českomoravských komunistů

Čeští komunisté se přizpůsobují proměnlivým historickým podmínkám, základní vazby na leninskou interpretaci marxismu se ovšem nevzdávají – proto bychom měli být k jejich údajné demokratičnosti mnohem skeptičtější.

Zobrazeno 13 / 13