Images

Euglena Janae Bradley

Profil

Autorka žije v USA a pracuje ve školství (speciální školství, doučovací centra, centra testové přípravy). Vystudovala speciální pedagogiku na UP v Olomouci a v USA. Píše články pro česká média a občas v České republice přednáší na témata související se školstvím.

Komentář

Jak se vzdělávají americké děti s handicapem?

V USA byly děti s handicapem původně izolovány od ostatních dětí, ovšem s rozšiřováním prostoru rovnoprávnosti a svobody se prosadil užitečný koncept vzdělávání dětí „v nejméně omezujícím prostředí“, umožňující jejich integraci.

Zobrazeno 1 / 1