Lukas_nemec

Lukáš Němec

Profil

Autor studuje politologii na FF UK v Praze. Je členem Iniciativy ProAlt a spolukoordinátor její sociální a pracovně-právní skupiny.

409195_mediafax_tomas_tkacik

Analýza

Institut veřejné služby naplňuje podstatu zakázaných nucených prací

Nová úprava veřejné služby znamená citelný zásah do práv nezaměstnaných, přetváří aktivní politiku zaměstnanosti v aktivní politiku nezaměstnanosti, porušuje princip férové tržní soutěže a otevírá prostor pro korupci ve výběru jejich realizátorů.

Zobrazeno 1 / 1