Tizik

Miroslav Tížik

Profil

Autor je sociolog.

Komentář

Oprávnené požiadavky SAV

Opakované snižování rozpočtu Slovenské akademie věd a každoroční snahy uchránit rozpočet ve výši předchozího roku je zjevně slepou uličkou nejen pro rozvoj vědy na Slovensku, ale i pro možnosti vědce naplňovat zákonné poslání a tudíž přežití SAV.

Komentář

Keď vedci robia politiku (alebo čo je verejný záujem)

Na Slovensku hrozí transformace Slovenské akademie věd do podoby podniků. Tlak na změnu vychází především z některých vědeckých ústavů, které by rádi podnikaly. Transformace SAV má ale mnohá rizika.

Image

Komentář

Ako ľahko stratiť rozum

Slovensko se svou špatnou politikou v oblasti vysokého školství dostává do pozice provincie. Ideologizované a na politických vztazích závislé vzdělávání nepřitahuje především talentované studenty, kteří odcházejí studovat do České republiky.

Zobrazeno 3 / 3