Bican

Jaroslav Bican

Profil

Autor vystudoval obor Politické teorie a současné dějiny na FF UK. V letech 2015 a 2016 pracoval v DR jako redaktor rubriky Domov. Od roku 2012 přispíval také komentáři.

Komentář

Přímá volba prezidenta – otevřený dopis Jiřímu Pehemu

Autor formou otevřeného dopisu polemizuje se sloupkem Jiřího Pehe o přímé volbě prezidenta a připomíná některá její úskalí ve specificky českém kontextu.

Komentář

Liberální demokracie – stabilita nebo zdroj populismu?

Pojmu populismus se užívá stále častěji, většinou k dehonestaci politického protivníka. Populismus přitom nelze od ústavní demokracie zcela odmyslet, protože se v ní liberální princip setkává s demokratickým.

Zobrazeno 2 / 502