Dscn0153

Jakub Ort

Profil

Autor je student evnagelické teologie na ETF UK. Publikuje v časopise Protestant a na radiu Wave připravuje pořad Hergot.

Komentář

Proč církev zvěstuje morálku?

Zejména pro Českobratrskou církev evangelickou není šťatsné účastnit se moralizující obahjoby zákona o restitucích. Úkolem církve není moralizovat o politice, ale hlásat evangelium.

Zobrazeno 1 / 1