Milanstefanec-150x150

Milan Štefanec

Profil

Autor je koordinátorem programu Zaostřeno na hypermarkety a zahraničních aktivit programu Cesta iniciativy sdružení Nesehnutí. Je dlouholetým členem lidskoprávní organizace Amnesty International i členem iniciativy ProAlt.

Komentář

Životní prostředí v defenzívě

V oblasti politiky ochrany životního prostředí se minulý rok odehrály zásadní změny k horšímu. Zhoršily se i možnosti občanů a jejich sdružení veřejně se účastnit rozhodovacích procesů, které se životního prostředí týkají.

Zobrazeno 1 / 1