P_arad_n

Pavel Šaradín

Profil

Autor je politolog a přednáší na Katedře politologie a evropských FF UP v Olomouci, specializuje se na stranický systém České republiky, politické kampaně a lokální a regionální politiku. Snaží se rovněž popularizovat politickou vědu, mj. spoluprací s některými médii. Spoluřídí činnost nakladatelství Periplum. Je autorem několika knih a mnoha odborných článků a studií.

Sloupek

Praha viděná z Olomouce

Investice do infrastruktury v Praze se neřídí potřebami těch, kteří zde žijí. Situace není lepší ani v jiných českých městech. Na těchto příkladech můžeme sledovat, jaká je politická kultura v České republice.

Sloupek

Devadesátá léta dvacátého století

Znalost historie by nám měla pomoci, abychom neopakovali své omyly. Polistopadový vývoj však svým způsobem vyvolává amnézii.

Sloupek

Obrana politologie

Přínos společenských věd není tak prvoplánově patrný, jako v případě technických oborů. O to větší může být překvapení, až poznáme, o co jsme se jejich podceňováním připravili.

Sloupek

Komu dát novinářskou cenu?

Má-li být práce novinářů, kteří se zabývají situací v regionech, kvalitní, vyžaduje odvahu. Lokální kauzy se totiž často kříží se zájmy mocných.

242733_mediafax_jakub_polacek

Sloupek

Nejasné účty volební kampaně

Přestože jsou volební kampaně stále větší a působí jako nákladnější, politické strany vykazují v souvislosti s nimi stále nižší výdaje. Je to tím, že ve skutečnosti umí šetřit, nebo to platí někdo jiný?

Sloupek

Kolik stojí žena?

Návrh na finanční motivaci politických stran k vyššímu zastoupení žen na kandidátkách se setkal s kritikou. V principu špatný není, jen finanční odměna je nízká.

Sloupek

Společnost změnu nepotřebuje

Při letošním výročí nedošlo k mobilizaci společnosti. Je to tím, že bychom již nebyli politikou znechuceni, nebo že již není co měnit?

Zobrazeno 7 / 147