Lukas_kraus_fotka_3

Lukáš Kraus

Profil

Autor studoval politologii a mezinárodní vztahy na FSV UK a absolvoval roční stipendijní pobyt na Kobe University. V současnosti dokončuje studium bezpečnostních studií na FSV UK a práv na PF UK. Dlouhodobě spolupracuje s Ekologickým právním servisem a s Centrem právní komparatistiky PFUK. Příležitostně tlumočí z/do japonštiny.

Komentář

Kyselka už není...?

Lázně Kyselka kdysi byly velmi vyhledávaným výletním místem s jedinečnou atmosférou. Společnost Karlovarské minerální vody by měla dostát své odpovědnosti a Kyselku opravit.

Zobrazeno 1 / 1