Chci přispět X
Jiri_vyletal_29-7-2012

Jiří Vyleťal

E-mail vyletal@vyletal.cz

Profil

Autor je signatářem křesťansko-sociální platformy ČSSD.

Image

Komentář

Vánoce v roce 2012

Časné a věčné spolu souvisí: je-li náš konečný svět předsálím věčnosti, velmi záleží na tom, co v něm činíme. I výsledek prezidentské volby může posunout celou společnost k dobré budoucnosti.

Komentář

Budeme-li chtít aneb malé adventní zastavení

Advent je pro křesťany dobou přípravy na dvojí příchod spasitele: na jeho narození v těle a na jeho druhý příchod na „konci věků“.

Komentář

Smysl a cíl levicového hledání

Levice se nesmí bát překročit zaběhané stereotypy jako je partajničení, ideový partikularismus nebo označování všeho spjatého s minulým režimem za překonané; pro celkovou změnu paradigmatu se pak musí přihlásit ke svým duchovním kořenům.

Komentář

72 610 občanů pro Táňu Fischerovou

Podpisy na petičních arších s prezidentskou kandidaturou Táni Fischerové, shromážděné bez jakékoliv reklamní kampaně, ukazují, že lidé se starají o veřejný život a usilují o změnu.

Komentář

Čas přehodnocení

Výsledek krajských voleb ukázal, že lidé přehodnocují svůj postoj k současnému režimu – a neznamená to, že by se jim stýskalo po minulém režimu jako takovém.

Komentář

Otazníky kolem výročí 17. listopadu

Dnešní protestní hnutí má – podobně jako protestní hnutí z roku 1989 – k dispozici dobré vůdce, je na úrovni doby a připravené převzít moc; v jeho neprospěch ovšem mluví mezinárodní situace a absence jasného programu.

Komentář

O čem se nemluví a potáhne nás ještě dlouho ke dnu

Na cestě k obnově právního státu budeme muset – za pomoci Evropské unie – překonat obrovskou překážku, o níž se málo mluví: organizovaný zločin.

Komentář

Nobelova cena pro Evropskou unii

Evropská unie je navzdory tomu, že se stala také nástrojem globalizace a prosazování neoliberálních politik, jedinečným mírovým podnikem postaveným na ideji společného dobra a sociálního smíru.

Komentář

Nejen na okraj krajských voleb 2012

Těmito volbami vstupuje KSČM definitivně do vysoké české politiky. Dvacetileté strašení návratem komunismu je už nadále neúčinné.

Komentář

Chvála práce bez Písně práce

V kapitalismu je odměna lidí práce silně podhodnocena ve prospěch vysokých výdělků manažerů – to je jedna z hlavních příčin současné krize. Změnit způsob odměňování práce je možná nejdůležitějším úkolem při vytváření lepší budoucnosti.

Komentář

Nadějné vyhlídky

Naše naděje spočívá v tom, že většina Evropanů dnes již odmítá neoliberalismus. Problémem, který zbývá vyřešit, je vysoké zadlužení – řešením je odpuštění dluhů.

Komentář

České východní blouznění a Pussy Riot

Autor klade postoj premiéra Nečase a kardinála Duky vůči Pussy Riot, kopírující postoj ruské moci, do tradice českého rusofilství; sbližování katolické církve a české pravice je potom též nápodobou ruského vzoru.

Komentář

Kritika demokracie dovolena?

Liberální demokracie vykazuje kromě řady výhod i nevýhody – na prvním místě mravní relativismus. Tuto její nevýhodu může oslabit větší působení církve ve veřejném prostoru nebo inspirace principem konstituční monarchie.

Komentář

Proč jsou lidé schopni volit proti vlastním zájmům

Sněmovní volby v roce 2010 byly zřetelnou ukázkou dezorientace voličů a manipulovatelnosti společnosti, která ztratila smysl pro rozlišování mezi pravdou a lží.

Komentář

Rakouské elegie

Pokud člověk obě země zná, srovnávání České republiky a Rakouska lze jen těžko odolat. Kořeny máme stejné, ale rakouská uměřenost a umírněnost u nás nemá odpovídající protějšek, i když si to často odmítáme připustit.

Komentář

Úvaha na téma přiměřené míry majetku

Kolik má mít katolická církev, aby neměla více, než potřebuje? Zjevně o dost více, než může přinést restituční narovnání. Po její chudobě mohou volat ti, kteří se nikdy neobtěžovali katolickou církev hlouběji poznat.

Komentář

Co také sděluje ČSSD svým předvolebním plakátem

Sociální demokraté se plakátem proti církevním restitucím znemožnili - jako obvykle. ČSSD bude nevolitelná nejen pro všechny věřící, ale i pro duchovně zaměřené lidí s kritickým myšlením.

Komentář

Noví lidé, aneb střízlivá chvála mládí

Nadějní mladí lidé působí ve srovnání s dosavadními politickými elitami jako zcela odlišný druh homo sapiens: dokážou uvažovat o alternativách.

Komentář

O kandidatuře Táni Fischerové v souvislostech

Táňa Fischerová je statečný a vzácně charakterově čistý člověk, který se v politice i veřejném prostoru aktivně pohybuje snad po celá polistopadová léta. Je to málo?

Zobrazeno 19 / 39