Logo-czl

Česká ženská lobby

Profil

Česká ženská lobby je síť občanských organizací, která hájí práva žen v České republice. Je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi.

Komentář

Otevřený dopis premiérovi a ministru práce

Česká ženská lobby se v souvislosti se schválením „Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2013“ otevřeným dopisem obrací na předsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí. Dopis zveřejňujeme v plném znění.

Zobrazeno 1 / 1