Stehl_kov_

Monika Stehlíková

Profil

Autorka je lektorka a koučka (http://stehlikovamonika.wix.com/authenticity).

Komentář

Chládek svojí politikou podřezává větev budoucího úspěchu našich dětí

Pro úspěch na trhu práce v nadcházejících letech bude nezbytná intuice a kreativita, která s ní souvisí. Už dnes v zahraničí pronikají do oblasti školství a vzdělávání tendence emočního učení a učení klidu mysli.

Sloh-1

Komentář

Otevřený dopis ministru školství

Gymnaziální učitelka píše otevřený dopis ministru školství. Na konkrétních příkladech popisuje, jak se nový systém maturit ukázal jako nespravedlivý a pro svůj účel nevhodný.

Zobrazeno 2 / 2