P1000437

Filip Šimeček

Profil

Autor je středoškolský učitel a nedostudovaný politolog.

Komentář

Balík ideologie

V MF DNES (12. dubna 2014) se objevil článek politologa Stanislava Balíka s názvem Kulturní válka o povahu komunismu. Kritizuje v něm „lakování komunismu narůžovo“, tedy údajnou relativizaci novodobé historie. Jsou jeho výstupy relevantní?

Komentář

Proč bych nevstoupil do politické strany

Martin Škabraha ve svém komentáři vysvětluje své angažmá v jedné z kandidujících stran, čímž vyvolal zajímavou debatu. V rámci diskuse o alternativách je toto téma klíčové, proto stojí za samostatnou úvahu.

Komentář

Koupaliště zdarma

Společností se opět šíří městské legendy. Tváří v tvář sociální nejistotě to však již nejsou černé sanitky unášející děti ani koťata chovaná ve sklenicích – cílem fám a mýtů se stále častěji stávají Romové.

Glosa

Važme si práva nevolit!

V současné době sice není volební účast povinná jako za minulého režimu, ale to hlavní se nezměnilo - možnost volbami něco ovlivnit je minimální. O to větší význam má možnost nevolit a tím snížit legitimitu ekonomicko-politických špiček.

Komentář

Jak jsem se chtěl stát členem odborů

Privatizace veřejných statků má také tento politický účel: izolovaní a prekarizovaní zaměstnanci soukromých firem se nebudou moci odborově organizovat.

Komentář

Listopad 1989 jako přelom dvou diktatur

Stále častější porovnávání minulého a současného režimu nikam nevede: problémy konkrétních lidí i formy útlaku jsou u obou režimů natolik disparátní, že nemůžeme dojít k žádnému uspokojivému závěru.

Komentář

O spolupráci anarchistů a komsomolců

Historické zkušenosti ukazují, že komunisté a anarchisté sledují ve skutečnosti odlišné cíle a jejich spolupráce je podmíněna existencí společného nepřítele.

Komentář

Třeboňská „rebelie“

Studenti třeboňského gymnázia se v Jihočeském kraji rozhodli vyvolat stávkovou pohotovost. Co tomu předcházelo? Jmenování komunistů do čela krajského resortu školství.

Komentář

Už jste slyšeli o těch extremistech?

Zdá se, že podle zprávy Ministerstva vnitra o extremismu je pro společnost nebezpečné především kritické myšlení.

Komentář

Proč považuji ČR za banánovou republiku

Můžeme se přirovnat k západním zemím a vyspělým demokraciím? Agentury, které sledují stav demokracie, se zaměřují primárně na ukazatele, které v důsledku o reálné situaci nevypovídají.

Glosa

To jsem v Helsinkách podepsal taky!

Nebyl-li Roman Smetana souzen v politickém procesu, rozsudek je spravedlivý a měl by platit. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil se však zřejmě zalekl kritiky ze strany ČHV a předal případ k Nejvyššímu soudu, údajně z důvodu „ustálení judikatury“ do budoucna.

Zobrazeno 11 / 31