Svandova

Blažena Švandová

Profil

Autorka je učitelka a tajemnice Společnosti Kurta Gődela v Brně. V roce 1967 vystudovala odbornou fyziku na UJEP v Brně, titul RNDr. získala v roce 1984 z fyzikální elektroniky a Ph.D. v roce 1998 z filosofie, oba na MU v Brně, kde dosud externě vyučuje logiku a filosofii přírodních věd.

Komentář

Copak neznáte Kalouska?

V informační mlze kolem Kalouskových telefonátů Lessymu se ztrácí fakta. Z Kalouskova nepřípustného ovlivňování policejního vyšetřování se stává pouhý přešlap, zatímco korektního Lessyho novináři i samotný Kalousek trhají na cucky.

Image

Analýza

Trh, korupce a systémová korupce

Aplikujeme-li Gődelovu myšlenku v ekonomii, dojdeme k tomu, že mezi to nejdůležitější, co se nedá prodávat na trhu, patří pravidla jednání na trhu. Třeba to, co odlišuje směnu od podvodného jednání. Stane-li se i toto zbožím, trh přestává být trhem.

Zobrazeno 2 / 2