Rut

Rut Kolínská

Profil

Autorka je matkou pěti dětí.Vystudovala etnografii a folkloristiku na FFUK, v oboru nikdy nepracovala. Svoji „občanskou kariéru“ začala v rámci formování Pražských matek. 1992 založila první mateřské centrum v ČR,a 2001 iniciovala vznik Sítě mateřských center, která v roce 2009 čítá 306 členských MC. Za přínos na poli občanské společnosti v ČR a Evropě obdržela Žena Evropy 2003. V roce 2005 získala titul Schwabovy nadace sociálně prospěšná podnikatelka.

Sloupek

Dobrovolnictví po česku

Zákon o dobrovolné službě neodpovídá potřebám dobrovolníků ani jejich organizacím, dokonce je vůči mnohým diskriminační. Vylučuje totiž dobrovolníky, kteří jsou členy svých organizací. Právě probíhá Evropský rok dobrovolnictví, možná by to mohla být dobrá příležitost nešťastný zákon napravit.

Sloupek

Kdy začnete, pane ministře?

Mezinárodním dotazníkovým šetřením se zjistilo, že česká společnost je většinově spokojená s úrovní našeho školství. Je-li snad někdo nespokojený, tak je možná čas začít protestovat.

Sloupek

Dobře vedená zpětná vazba nemusí být byrokracie

Na jednu stranu panuje v České republice veliká byrokracie, na druhou stranu zjišťujeme, že zpětná vazba a kontrola bývá povrchní či jednostranně zaměřená. Mezi dvěma extrémy snadno uniknou ti, kdo nectí ani jeden z nich.

Sloupek

Nejlepší obrana je útok

Dobré skutky nepatří mezi nedostatkové zboží, jen prý nejsou mediálně přitažlivé, nejsou dost „sexy“. Každý, kdo nechce propadnout beznaději a bezmoci, kdo chce bojovat proti „bídě světa“, potřebuje oporu, vědět, že není sám. Místo toho se na nás z médií valí samé katastrofy.

Sloupek

Korejsko-český bazar jídel

Komunitní centrum u Jákobova žebříku poskytuje zázemí matkám, křesťanům z Asie a také prostor pro činnost sdružení Logos Praha, jehož cílem je vytváření podmínek pro zdravý duchovní rozvoj gayů a leseb. Na první pohled se zde schází nesourodá společnost. O to je to zajímavější.

Sloupek

Mucha konečně „visí“ v Praze

Projevy lidské sounáležitosti, vztah k našim bližním netřeba balit do trapné reklamy nebo zaštiťovat dobovými ikonami, patří k našemu životu. Patří k tomu dobrému, co nám advent připomíná.

Sloupek

17. 11.

Vzdorující studenti z událostí sedmnáctého listopadu roku 1939 i chvíle spontánní svobody o padesát let později by nám měli sloužit jako příklad, že můžeme zasahovat do událostí běhu života. Bez rozdílu věku.

Sloupek

Rodina překáží nejen v Evropském parlamentu

Délka mateřské dovolené a následně rodičovské u nás bývá často kritizována. Prý je neúnosná. Argumentuje se však pouze z hlediska trhu práce. Ohledy na děti zaznívající většinou z úst psychologů se stávají terčem posměšků za zpátečnictví.

Sloupek

Sytý hladovému nevěří aneb „Chudá vdova dala víc než všichni ostatní“

Stalo se běžným trendem moderní společnosti pokládat rovnítko mezi chudobu a sociální vyloučení. Nebo přinejmenším považovat sociální vyloučení za následek chudoby.

Sloupek

Malé zázraky navzdory žehravé náladě

Ve všeobecné skepsi je těžké vidět i pozitivní momenty kolem nás. Přitom na podobě světa, který nás obklopuje, se také podílíme. Čím více bude aktivních jednotlivců a prospěšných lokálních aktivit, tím lépe se nám všem bude žít.

Sloupek

Až na ty pravopisné chyby

Deník Referendum vyprovází děti i jejich rodiče do školy s ponaučením z předminulého století.

Sloupek

Otcovská

Otcovská dovolená je dnes v řadě evropských států. Otcové a matky si na nový institut rychle zvykli a hojně jej využívají. Evropská rada projednala návrh, který by tuto úpravu rozšířil na celou EU.

Sloupek

Urvi, co můžeš

Zaběhané zákonitosti tržního systému, kde silnější vyhrává a kde účel světí prostředky, se přenášejí do života občanské společnosti. Není to záležitost týkající se pouze České republiky, ale děje se i tam, kde má občanská společnost nepřerušenou letitou tradici.

Sloupek

Kdo dřív přijde, ten mele

Podmínky schvalování grantů mívají různé nedostatky. Jedním z nich bývá nedostatek času pro žádající organizace. Obzvlášť pikantní ovšem je, pokud jsou termíny vytvářeny s ohledem na nadcházející volby.

Sloupek

Dodatek Ladislava Jakla v. r.

V odpověď na otevřený dopis prezidentu republiky odepsal Ladislav Jakl Rut Kolínské, že státní výroba dětí či organizování jejich „produkce" za peníze poplatníků nemusí být projevem úcty k životu, ale spíše sociálního inženýrství.

Sloupek

Rodiče – jedna z brzd proměny školství

Přeměna škol, které v dětech ubíjely touhu po poznání, v instituce, kde by se rozvíjely jejich schopnosti, nebyla a není samozřejmá. Často jí brání sami rodiče žáků.

Sloupek

Trapné kupčení s ideály

Reklama vychvaluje zboží, jakoby nebylo možné je prodat bez vnucování a podprahových sdělení. Volební kampaň – reklama na politiky – dosáhla letos takových rozměrů a je tak strašně nečestná a vulgární, že by mohla mít efekt opačný.

Sloupek

Kde je dobrá vůle, tam se daří

Nejlépe se daří obcím, ve kterých podporují život občanské společnosti, kde jednotlivé spolky a sdružení spolupracují navzájem i s obcí a podílejí se na jejím rozhodování.

Sloupek

Jasná zpráva ke Dni matek

Václav Klaus na jedné straně vyzývá k podpoře rodin s dětmi, a na straně druhé však odmítá pro reálnou pomoc cokoliv udělat. Neboť ženy-matky by prý neměly myslet na peníze, ale měly by věnovat svým dětem především svůj čas.

Sloupek

Oznámení, nebo udání?

Obecně vžitá představa, že žalovat a udávat se nemá, slouží mnohým jako alibi, aby nechávali bez povšimnutí probíhat nejrůznější nepravosti. Ubližují tak mnohdy svým blízkým, kteří potřebují zastání.

Zobrazeno 20 / 38