Ostampach

Ivan Štampach

Profil

Autor je religionista a teolog, původním vzděláním učitel. Vystudoval tajně teologii s oficiálním doktorátem v roce 1994. V letech 1990 - 2001 veřejně církevně působil, je členem starokatolické církve v současnosti mimo oficiální službu. Jako religionista působí na univerzitě v Pardubicích a na několika pražských pracovištích. Mimo odborné knihy a články píše esejistické a publicistické texty k mezináboženským a mezikulturním vztahům, současné spiritualitě, ale příležitostně i k politice.

Sloupek

Megadávky moralínu

Odsuzování zlých a nemorálních politiků je českým národním sportem. Zapomínáme u toho, že politici jsou lidé jako my, že existuje presumpce neviny a že politika je střetem ideí a nikoli zápasem Dobra a Zla.

Sloupek

Duchovní život na prodej?

Zájem o esoterickou literaturu může mít stejný původ jako fronty u stolečků věštců, zejména pokud jde o populární návody na použití člověka. Některé knihy však po čtenářích požadují něco tak neuvěřitelného jako myšlení nebo dokonce meditaci.

Sloupek

Dusno na pravici

Z projevů Tomáše Halíka plyne, že se diví radikálně nenáboženskému a protináboženskému postoji českých intelektuálů, které se rozhodl umístit na levou část politického spektra. Jsou to lidé, kterým leží na srdci svoboda a sociální spravedlnost.

Sloupek

Právo zpovídalo

Velké rozhovory s Bohuslavem Sobotkou a Michalem Haškem, které vyšly tento víkend na stránkách deníku Právo, o kandidátech na předsedu ČSSD mnoho nevypovídají. Doufejme, že delegáti sjezdu najdou správné mechanismy, jak dobrého předsedu vybrat.

Sloupek

Svobodu slova zpochybnili ti, kdo ji mají hájit

Od posledních voleb do Poslanecké sněmovny a následujícího ustavení vlády se zrychluje a stává se stále zřejmější posun části veřejného mínění a praktické politiky do poloh blízkých II. republice. Státu značně omezené demokracie připouštějící pouze dvě politické strany.

Sloupek

Ochránce odmítá chránit diskriminované

Bude-li veřejný ochránce práv zpochybňovat ochranu práv občanů, musí počítat s tím, že ho občanské iniciativy a jednotliví nezávislí občané budou kritizovat. Také by měl pochopit, že parlamentem schválený zákon pro něj je závazný, byť neladí s konzervativními ideologickými východisky.

Sloupek

Co chystá sociální demokracie

Paralelně s ideovým kláním Bohuslava Sobotky a Michala Haška probíhá v sociální demokracii příprava hlavního sjezdového dokumentu, který bude mít programový charakter. Má pracovní označení Sociální demokracie pro 21. století. A je přinejmenším stejně důležitý.

Sloupek

Náboženství a levice

Křesťansko-sociální platforma ČSSD - Iniciativa pro sociální a náboženský dialog, uspořádala v sobotu 12. února v Lidovém domě seminář Náboženství a levice. Takové semináře mohou pomoci k tomu, aby křesťanská sociální etika ovlivňovala českou politiku.

Sloupek

Chudoba smrdí

Žijeme v době, pro kterou je příznačné, že lidé velmi dbají na vzhled a také na vůně. Proto chudoba vyjádřená zápachem jen zapadá do celkového kontextu.

Sloupek

Už je to tady?

Je-li letošní rok rokem revoluce, je třeba si uvědomit, že sama aktivita mas nic neřeší. Dává možnému politickému řešení sílu, ale hněv lidu musí artikulovat reálná dobře organizovaná politická síla schopná racionálně analyzovat situaci a svůj program s odvahou prosazovat a hájit.

Sloupek

Zpochybněná svoboda

Spojenectví svobody a sociální spravedlnosti má základ v tom, že v demokracii jsou občanské svobody deklarovány, ale reálně jich může využívat jen úzká vrstva privilegovaných. Teprve rozšíření demokracie do pracovních vztahů umožní uplatnit tradiční liberální svobody všem.

Sloupek

Organizované násilí?

Utrpení, ba výjimečně i násilí je součástí života. Pokud však připustíme, že zákony legitimizované státní násilí je jediným důvodem, proč občané jednají slušně, odpovědně a solidárně, rezignujeme tím na občanské pojetí státu.

Sloupek

V novém roce lidská práva překonána?

Lidská práva má garantovat stát. Pokud ovšem vnímáme stát jako nepřítele občanů, kterému je třeba odvádět neúměrné daně a bez kterého by se lidem žilo lépe, dostává koncepce lidských práv zcela jiný rozměr.

Sloupek

Smrdí i o Vánocích humanismus?

Vánoční úvaha nad pojetím člověka, který nepřipustí, aby byl manipulován, který vzdoruje a řídí se vlastní úvahou, staví se proti hloupým konvencím a chce být svůj. Nechce jednat tak, jak mu sugerují média pokorně sloužící systému, ale tak, jak si směr jednání sám určí.

Sloupek

Primas žehnal armádě

Dominik Duka navštívil české vojáky v Afghánistánu a prohlásil, že dialog s islámem je sice důležitý, ale není prý možné vést dialog s těmi, kdo k prosazování svých cílů využívají terorismus, ani se státy, které nikdy toto násilí neodsoudily.

Sloupek

Sebevražedný boj proti korupci?

Přeměníme-li veškeré hodnoty na peníze, zdá se býti boj proti korupci celkem od věci. Proč by v takové situaci nemělo i politické rozhodování být zbožím? Proč by politika neměla být zvláštním druhem podnikání?

Sloupek

Mikuláš na to nestačí

Charita systémové problémy vyřešit nemůže, je jen drobnou investicí do sociálního smíru. Vše nasvědčuje tomu, že se u nás i jinde probouzí hněv obyvatelstva a že teď je důležité, kdo kritiku systému dokáže artikulovat a předložit jako skutečnou alternativu ve volbách.

Sloupek

Rozvrat občanské společnosti, a co dál?

Posílené policejní hlídky v Novém Bydžově by neměly jen chránit „bílé“ před Romy, ale také Romy před ostatními obyvateli města. Spravedlivý trest pachateli je něco jiného než pogrom na ty, u nichž se předpokládá, že patří ke skupině, z níž by měl pocházet pachatel.

Sloupek

Chtěl jsem zabít holčičku?

Každý jedinec stojí před výběrem světa, ve kterém jde víceméně o zabíjení, a světa, kde si lidé pomáhají a pečují o sebe. Nejedná se o dva výklady téhož světa, ale spíš o to, jak svět koncipujeme a vytváříme.

Sloupek

Kdo má nárok na ochranu svých práv?

Budou demokratické a liberální principy i nadále jen tématem slavnostních projevů nebo se stanou reálnou součástí života občanů bez ohledu na jejich ekonomickou sílu ochranu svých práv si vynutit?

Zobrazeno 20 / 409