Ostampach

Ivan Štampach

Profil

Autor je religionista a teolog, původním vzděláním učitel. Vystudoval tajně teologii s oficiálním doktorátem v roce 1994. V letech 1990 - 2001 veřejně církevně působil, je členem starokatolické církve v současnosti mimo oficiální službu. Jako religionista působí na univerzitě v Pardubicích a na několika pražských pracovištích. Mimo odborné knihy a články píše esejistické a publicistické texty k mezináboženským a mezikulturním vztahům, současné spiritualitě, ale příležitostně i k politice.

Sloupek

Práva i pro nás neslušné

Ti, kdo teď žádají práva pro sebe, slyší o občanských svobodách a právech pořád dokola. Nelze se jim divit, že je napadlo žádat práva pro slušné. Jenže sami se svou občanskou svobodu a s uplatněním svých práv mají nevalné zkušenosti.

Komentář

Národovci putovali

Představa, že do Staré Boleslavi putovali národovci, je nepříjemná. Naštěstí mnoho staroboleslavských účastníků bohoslužby si prostě chtělo připomenout oblíbeného světce a možná se i zamyslet nad aplikací evangelia na politiku.

Sloupek

O rovnosti a nerovnosti

Rovnost nezávislá na barvě pleti, na etnické příslušnosti, sociálním postavení a státní příslušnosti se zdá být jedinou možnou. Přesto existují i nerovnosti, které jsou nutným předpokladem pro rovnost občanskou.

Sloupek

Chci být nepřizpůsobivý

Média informují o Romech jako o nepřizpůsobivých a na situaci se přiživují i sociálnědemokratičtí politici. Hněv lidí se nenapíná tím správným směrem, je ovlivněn mediální masáží a nemíří k původcům problémů.

Sloupek

Co je úkolem politického publicisty aneb nesnadný pohled do zrcadla

Na úloze politického publicisty autora trápí to, že kolegové i čtenáři očekávají happy end. I když jinak mají dobrý vkus, doléhá i na ně estetika amerických mýdlových oper.

Sloupek

Svět plný nepřátel

Autor polemizuje s textem Ignáce Pospíšila Největší nepřítel křesťanství, který reagoval na komentář Adama Borziče Zadní voj a duhoví lidé. Spor se vede o podstatu křesťanství a o tom, zda je liberální či konzervativní.

Sloupek

Pouť od evropské plurality do Santiaga?

Vyvolávání temných duchů jakými jsou nesnášenlivost, duchovní monopol jednoho vyznání a spojenectví křesťanů s diktátorskými ideologiemi, však je tím nejhorším, co lze učinit pro ohroženou integraci Evropy v těchto kritických dnech.

Sloupek

Společnost šedne

Neschopnost přijmout odlišnost může mít různé projevy. Ať už se jedná o přání zakazovat Gay-lesbické aktivity, nebo o snahu vnutit všem povinné očkování, které sleduje zájmy farmaceutických firem.

Sloupek

Jaká spiritualita pro politiku?

Pozorovatelům současné scény neunikají dramatické projevy hněvu veřejnosti v zemích, které mají bohaté zkušenosti s občanskou aktivitou. Dokonce i krotký a poslušný český občan už má toho dost, i když se nezmůže na účinný masový protest jako Řekové, Britové nebo Španělé. Není však k dispozici nikdo, kdo by se ujal iniciativy.

Sloupek

Navzdory posunům mezivolební beznaděj

Ač předvolební výzkumy ukazují příklon populace k levé části politického spektra, nastal by po případných volbách pat. Důvodem je vysoký počet mandátů, které by dostala KSČM. Proč tomu tak je a kam se ubírat dál?

Sloupek

Zástupce republiky na císařském pohřbu

Stojí-li a padají státy s ideály, které stály u jejich zrodu, tak ideály republiky, na níž prý navazujeme, už padly. S jakou prodlevou bude po pádu idejí následovat pád státu a jak bude vypadat, to zatím nevíme.

Sloupek

Trochu toho socialismu

Pokud víc lidí z generace, která se začíná prodírat k ekonomickému rozhodování ve firmách a k politickému rozhodování v zastupitelstvech a ve sněmovně, bude věřit na potřebu aspoň trošky socialismu, byť by ta představa měla k levici daleko, nejsme tak ztraceni.

Sloupek

Umění ne ve službách

Rudolf Steiner přišel s koncepcí, ve které jde o spojení duchovní a kulturní svobody, politické a právní rovnosti se sociální solidaritou.

Sloupek

Svoboda proti lidským právům?

Lidská práva jsou dnes posměšně nazývána humanrightismem a označována za levicový výmysl. Lidská a občanská práva skutečně jsou tématem autentické levice. Pozoruhodné je, že jsou tato v teorii zpochybňována a v praxi oklešťována ve jménu svobody.

Sloupek

Potíže s hledáním inspirace

Náboženství, zvlášť ta abrahámovská, působí někdy z informací, které přinášejí agenturní zprávy, velmi nevábně. Přesto však má smysl se k náboženství hlásit.

Sloupek

Kouzlení se světlem, duchem a životem

Vláda se příležitostně hlásí k liberálním a konzervativním hodnotám. Měla by snad tedy hájit hodnoty označované jako křesťanské. Ty přece stojí v základu evropské civilizace. Jejich zapomenutí je konec moci, která se jimi legitimuje.

Sloupek

Ještě zpět k inspiračním zdrojům

Vazba osobní pozice v ekonomicko-politickém předivu vztahů na ideje, které kdo zastává, není tak bezprostřední, jak se kdysi vykládalo. Ve hře je i nezávislé a odvážné myšlení některých lidí jako jednotlivců.

Sloupek

Tentokrát se lekli

Hysterické reakce pravicových politiků na korektní projev nesouhlasu občanů ukazují, že se současná moc začíná obávat o své pozice.

Sloupek

Malé naděje na změnu

Pokud eskalující dramatičnost situace podnítí změnu hodnot, je ještě šance na změnu vlastnické struktury a přeměnu demokracie z demokracie pouze občanské v demokracii též ekonomicko-sociální.

Sloupek

Jak se bude narovnávat?

Omezování církevního majetku panovníky a demokratickými státy má svá opodstatnění. Případné prolomení restituční hranice roku 1948 by nebylo dobré pro český stát a společnost, ale v důsledku ani pro církve.

Zobrazeno 20 / 409