Frjonas

František Jonáš

Profil

Autor je původním vzděláním zemědělec, zabýval se do roku 1992 projektováním rekultivací a ochranou životního prostředí, půdoznalstvím a výživou a hnojením rostlin. Na VŠZ v roce 1988 obhájil externí vědeckou aspiranturu o půdách v JZD Jílové. Byl agronomem, předsedou ZD Novosedly nad Nežárkou, přednostou OkÚ v Třebíči. Je koordinátorem národospodářské sekce Masarykovy demokratické akademie, vede její pobočku v Třebíči, kde také vede Dělnickou tělovýchovnou jednotu Horácko Třebíč.

Image

Komentář

Státní dluh a potravinová bezpečnost České republiky

Při bližším pohledu vyjde najevo, že státní dluh narůstá stejnou měrou, jakou roste deficit agrárního zahraničního obchodu.

Zobrazeno 1 / 1