Piotr Wciślik

Profil

Piotr Wciślik, hispanista, sociolog, historik, absolvent Mezioborových humanitních studií Univerzity ve Varšavě (MISH UW), doktorand Středoevropské univerzity v Budapešti.

Komentář

Horší než diktatura

Horší než Orbánova vláda může být ústavně vynucovaná anarchie, která nejspíše nastane po jeho pádu.

Zobrazeno 1 / 1