Richard_filcak-26

Richard Filčák

Profil

Autor je výzkumný pracovník Prognostického ústavu SAV.

Komentář

Ukrajina zostáva na predaj

Pro Ukrajinu není jiné cesty než zkombinovat politickou neutralitu s promyšleným balancováním ekonomických zájmů. Jinak kromě toho, že ztratí východní trhy, dojde také ke kolapsu ukrajinského průmyslu v konkurenci se západními firmami.

Komentář

Bosna a Hercegovina, pohár trpezlivosti pretiekol

V Bosně a Hercegovině se odehrávají protesty. Lidé pochodující tyto dny centrem Sarajeva požadují změnu vedení a potrestání korupce. Na protestech je výjimečné to, že překonávají etnické hranice.

Komentář

Nepotrebný a nebezpečný

Podobnou roli, jako v naší dnešní společnosti začínají hrát „nepřizpůsobiví“, hráli v předválečném Německu „protispolečenské elementy“. Před sedmdesáti lety tam začalo jejich masové zatýkání.

Komentář

Štrajky za oponami

Dvě největší poválečné stávky v Evropě měly rozdílné vyústění: Stávka polské Solidarity před 25 lety zlomila komunistický režim; stávku britských horníků naopak zlomila M. Thatcherová, a to i díky dodávkám polského uhlí.

Komentář

Chlieb a koňačina

Přidávání koňského masa do lasagne z „hovězího“ je důsledkem globální konkurence a neúprosného snižování nákladů. Důsledkem akumulace kapitálu v zemědělství je také stoupající nezaměstnanost v regionech.

Komentář

Netušené dno

Aktuální ekonomická krize je spíše než cyklickou krizí zásadním zlomem; tíha naší situace ale spočívá v tom, že stále nevíme, jak současný systém nahradit nějakým životaschopnějším.

Komentář

Paprika a rovné dane

Za ubýváním počtu obyvatel maďarské národnosti na Slovensku nemusí být politicky motivovaná slovakizace, ale ekonomické a sociální důsledky neoliberálních reforem, které vyhánějí lidi z venkova pracovat v zahraničí.

Komentář

Kvadratúra výroby a spotreby

Evropské země se dnes pokoušejí o kvadraturu kruhu – jak dospět snižováním sociálních nákladů k zvyšování výroby a zaměstnanosti. Všichni chtějí exportovat. Kdo ale bude nakupovat a za co?

Komentář

Dohoda o budúcej klimatickej dohode

Jednání o Rámcové dohodě OSN o klimatické změně spíše stagnují, umístění současného kola jednání mimo rozvinuté země Západu je ovšem krokem správným směrem; a snad se aspoň nějaké pokračování Kjótského protokolu vyjednat podaří.

Komentář

Čína: Aký komunizmus a aká hrozba?

V Číně se hraje o to, zda vykořisťovaní lidé půjdou cestou obhajoby sociálních a enviromentálních práv, jak ji známe z Evropy poválečné, nebo se propadnou nacionálním a konfrontačním řešením cyklických krizí kapitalismu, jak je známe z Evropy předválečné.

Komentář

Autá a emisie. Práca a viera v budúcnosť

Snižování počtu vyrobených aut v Evropě je indikátorem nízké důvěry spotřebitelů v budoucnost. Ve střední Evropě je ovšem výroba aut motorem hospodářství.

Komentář

Životné prostredie: kam sa stráca podpora verejnosti?

Autor skicuje vývoj vztahu člověka k přírodě v podmínkách industrializace, aby zjistil, proč se podpora veřejnosti pro větší ochranu životního prostředí ztrácí. Bez této podpory je přitom ochrana přírody v podstatě nemožná.

Komentář

Samit Zeme 20 rokov po – kde je ten trvalo udržateľný rozvoj?

V roce 1992 se uskutečnil v Riu de Janeiru summit o budoucnosti životního prostředí v kontextu ekonomického a sociálního vývoje. Svět tehdy působil jako optimistické místo pro život. Jak to vypadá dnes?

Komentář

Čo len bude s našimi reformami?

Snahy o deklasování základních sociálních funkcí státu na úroveň bájného Singapuru, bludy o jednom teplém jídle denně pro nezaměstnané, či záměr proměnit Slovensko ve stát, kde by byli zaměstnanci ponižováni, to vše je nebezpečné.

Komentář

Dilemy cestovateľa vlakom: Privátne zisky a sociálne náklady

V železniční dopravě jsme dnes svědky osvědčeného scénáře. Nejprve se státní firmě přiškrtí zisky, následně upadne do ekonomických problémů a pak již nezbývá jiná záchrana, než ji privatizovat.

Komentář

Priemysel, ľudia, stroje a zdroje: Menej práce a viac environmentálnych dopadov

Za uplynulé století vzrostla řádově produktivita práce ve světě třicetkrát až čtyřicetkrát. Zároveň průmysl zaměstnává po krizi mnohem méně lidí.

Zobrazeno 16 / 16