Foto_021

Eva Ječmínková

Profil

Autorka vystudovala biologii a geografii, s pozdějším zaměřením na antropologii a genetiku člověka, na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti se zabývá grantovou problematikou, zejména dotačními tituly pro podnikatele a psaním článků z oblasti kultury, umění, designu, ekologie, architektury, moderních technologií a adrenalinových sportů.

Komentář

Ztraceno v dotacích: Proč neumíme čerpat evropské peníze?

Česká republika se znovu ocitá v nebezpečí, že se odřízne od možnosti čerpat unijní fondy. Příčinami jsou nedostatečné znalosti a především netransparentnost a korupce.

Zobrazeno 1 / 1