Photo_filipoutrata

Filip Outrata

E-mail filipout@seznam.cz
Filip Outrata je autorem diskusních příspěvků, které nalaznete zde.

Profil

Autor vystudoval historii, bohemistiku a ekumenickou teologii. Od završení doktorského studia působí na Evangelické teologické fakultě UK v Praze, kde vyučuje na oboru Teologie křesťanských tradic. Pracuje také jako redaktor nakladatelství Vyšehrad. Je křesťanem katolického vyznání, aktivním v mezinárodním ekumenickém dialogu. Je členem ČSSD a podílí se na fungování Křesťansko-sociální platformy této strany. Analyticko-publicisticky se zabývá nejraději otázkou soužití různých kultur, náboženství a civilizací.

Sloupek

Dva inspirativní bratři

Nově zvolení nejvyšší duchovní představitelé římskokatolické a anglikánské církve jsou nadějným příslibem toho, že církve si mohou být dobře vědomy situace chudých lidí i mechanismů tržní ekonomiky, které se vymkly kontrole.

Sloupek

Dělníci a snílci demokracie. Na okraj ostravského sjezdu ČSSD

Ostravský sjezd ČSSD byl standardním sjezdem standardní politické strany. Kromě dvou hrubých chyb se zde neodehrála žádná tragédie, která by měla idealisty a „slušné lidi“ odrazovat od zájmu o sociálnědemokratickou politiku.

Sloupek

Než se zvedne bílý kouř

Katolická církev se jakožto konzervativní instituce soustředí primárně na obranu řádu před silami rozvratu. To ale neznamená, že v ní není místo pro sociálně kritické postoje. Příští papež proto může být nositelem různorodých idejí.

Sloupek

Prezident před soudem

Ústavní žaloba podaná senátory na Václava Klause není ničím nemístným, právě naopak: pokouší se ukázat, že prezident není monarcha a podléhá našemu právnímu řádu stejně jako každý jiný občan.

Sloupek

S vyloučením veřejnosti. Křesťané a společnost po „restitučním Velkém pátku“

Baptistické sbory se vzepřely proti neprůhledné a narychlo podepisované dohodě o finančních náhradách pro církve a odmítly ji. Ukázaly nám všem, že skutečně demokratická diskuse není bezmocná vůči tomu, co držitelé moci prosazují.

Sloupek

Půst

Smyslem postní doby je osvobození člověka ze zakletí do sebe sama, které nedovoluje vnímat a přijímat ty druhé; půst nemá znamenat nasazení náboženské masky kajícnosti, nýbrž vnitřní obrácení.

Sloupek

Sociální demokracie, věc veřejná

Březnový sjezd sociální demokracie vyostřuje potřebu pokračovat v trendu, v němž ČSSD započala před dvěma lety: otevírat se veřejnosti a nevládním iniciativám. To ovšem dokáží jen důvěryhodní lidé s důvěryhodným programem.

Sloupek

Volby, sny a noční můry

Prezidentská volba nasvítila českou společnost: oživila některé staré strachy, ukázala, že levice je rozdělena na idealistickou a pragmatickou, doložila, že většině voličů nezáleží tolik na estetice jako na praktických řešeních problémů.

Sloupek

Zeman je můj prezident

Zvoleného prezidenta je třeba v jeho funkci respektovat a uplatňovat svůj občanský hlas ke kontrole a korekci jeho počínání. Totéž platí o ministru zahraničí Karlu Schwarzenbergovi.

Sloupek

Vydržet, jsou to jen volby

Hloupé a urážlivé kampaně obou protagonistů druhého kola prezidentské volby a nesmyslné rozdělení společnosti neodpovídají skutečnému, nepříliš velkému významu prezidentské funkce v našem politickém systému.

Sloupek

Do druhého kola

Do druhého kola prezidentské volby mohou jít stoupenci demokratické levice s chladnou hlavou – žádný z kandidátů nebude opravdu bojovat za to, oč jí jde. Důležitější budou příští volby sněmovní.

Sloupek

Šance nepohodlného straníka

Jiří Dienstbier je prezidentský kandidát nabízející jednak plodnou komunikaci stranické politiky a části občanské společnosti, jednak posílení obrodného proudu uvnitř sociální demokracie.

Sloupek

Domov

Na mnnohých místech neradostná ekologická a sociální situace planety nás nutí myslet domov jinak – jako síť vztahů utkaných z lásky, péče, starosti a touhy.

Komentář

Proč potřebujeme antikomunismus

Komunismus i antikomunismus jsou autentickými součástmi našeho historického dědictví a demokratická levice by se neměla vyhýbat pečlivému studiu nedávné historie.

Komentář

Ne-země za velkou zdí

Nedávný diplomatický úspěch Palestiny v OSN pravděpodobně nijak významně nepomůže reálné situaci Palestinců – konec izraelské okupace a vznik nezávislého palestinského státu jsou stále v nedohlednu.

Komentář

Nestoudnost demokracie

Občanské iniciativy jsou podle ministra Kalouska nestoudné, když v „den boje za svobodu a demokracii“ říkají, že by podle nich demokracie měla vypadat v něčem jinak. Zdá se, že je třeba být v očích režimu nestoudnými.

Komentář

Čas nezapomínání

Včerejší den a noc ve Sněmovně ukazují, že je žádoucí nejenom vzpomínat na 17. listopad, ale pamatovat si dobře to, co se děje právě teď.

Komentář

Několik dobrých zpráv. Volby z pohledu sociálního demokrata

Výsledek krajských voleb a pravděpodobný výsledek voleb senátních posouvá sociální demokracii žádoucím směrem – umožňuje jí vládnout, trestá ji za korupční aféry a vytváří pro ni potřebnou konkurenci nalevo.

Komentář

Billboardová aféra, ČSSD a církve

Křesťané, které nešťastně pojatý předvolební billboard ČSSD urazil, si zaslouží omluvu. Celá společnost pak seriózní, do hloubky jdoucí debatu o vztahu mezi církvemi a společností.

Komentář

Křesťansky o restitucích

Vyrovnání s církvemi už mohlo být dávno provedeno, politicky i sociálně únosnějším způsobem. Stejně tak mohl být nalezen vhodný způsob financování církví, a ty mohly být o krok dál na cestě smíření se společností.

Zobrazeno 20 / 328