Img_20160724_142129

Eva Hájková

Eva Hájková je autorem diskusních příspěvků, které nalaznete zde.

Profil

Autorka je archivářka.

Komentář

Práce hrou

Eva Hájková rozvíjí myšlenku, že veškerá lidská činnost se dělí na práci, učení a hru. Všechny tři druhy činností lze úspěšně kombinovat. Lidé mohou pracovat a zároveň se tím učit, případně lze z učení či práce udělat zároveň hru.

Komentář

Milujte se a množte se

Eva Hájková popisuje, jak se vyvíjelo v průběhu doby informování dětí o sexu a to, jak se měnil přístup společnosti k pořizování si dětí a zakládání rodiny.

Komentář

Jsou komunisté opravdu konzervativní?

Společnost si musí vytvářet jistá pravidla chování, aby si udržela kontinuitu. Tyto normy, které se dají nazvat řádem, jsou pro jedince - člena společnosti závazné. Mají vést k jeho sociálnímu začlenění.

Komentář

Pravda a realita II

Tvrzení, že „každý má svou vlastní pravdu“ není sice úplně mylné, ovšem daleko s ním nedojdeme. Takové pojetí pravdy vypadá jako skromné a ohleduplné k druhým. Bohužel lidem bere schopnost vyznat se v realitě a na základě poznání tuto realitu měnit.

Komentář

O vztazích mezi národy a objektivitě poznání

Eva Hájková reaguje na text Josefa Hellera, ve kterém otevřel téma marxistické teorie národa. V otázce práv národů je podle ní třeba vždy posuzovat konkrétní případ a používat přitom různých hledisek.

Komentář

Člověk, Bůh a systém

Směr neboli smysl systému (ale i chybění smyslu) nemůže nemít vliv na prvky systému. A prvky společenského systému jsou bezpochyby hlavně lidé. Každý systém má něco, co bychom mohli nazvat jakýmsi jeho „duchem“ či „bohem“.

Komentář

Proč dávám přednost univerzalismu před liberalismem

Univerzalismus dnes nemá příliš dobrou pověst. Pokud existují univerzální pravidla, s nimiž se lidé vnitřně neztotožňují, není to dobré pro společnost. Dobré však není ani to, pokud platí pro různé lidi různá pravidla, neřku-li žádná pravidla.

Komentář

Komunistický advent, aneb mají ateisté nějakou víru?

První polistopadový advent byl plný naděje. Před Vánocemi si všichni s rozzářenými tvářemi upřímně přáli šťastné svátky. Nakonec, bohužel, místo očekávané změny k lepšímu zavládlo jakési bezideové a bezvýchodné postkomunistické bezčasí.

Komentář

Roman Joch a ekonomická demokracie

Ekonomickou demokracii nebo demokracii na pracovišti si není možné představovat jako naprostou libovůli. Soudný člověk by měl poznat, kdy prosazovat svůj názor a kdy naopak ustoupit rozumnějším názorům spolupracovníků.

Komentář

Můj svět

Podzimní a zimní večery vybízejí k zamyšlení nad tím, kdo jsme, odkud přicházíme a kam jdeme. Jaký je náš vnitřní svět, pokud nějaký máme?

Komentář

Potřebujeme ctnosti a máme je čekat od církví?

Proč by se měla mladá generace vždy nějak hodnotově vymezovat proti té předcházející? Bylo by dobré, kdyby mládež přejímala systém hodnot od dospělých a dále jej rozvíjela. To by ovšem ta starší generace musela nějakými hodnotami disponovat.

Komentář

Univerzalismus

Pokud chápeme křesťanství ne jako přináležení k církvi a víru v dogmata, ale jako způsob myšlení, z něhož vyplývá určité jednání, potom je teoreticky možné, aby se stal křesťanem každý.

Komentář

Dědictví levice

Co si levice může vzít z Václava Havla? Nakonec se jako Havlovo dědictví nejčastěji chápe bohužel právě antikomunismus, který v podání pravice, jež si Havla přisvojila, navíc ještě nebývale zbytněl.

Komentář

Být poslední a první

Lidský život není jen donekonečna se opakujícím řetězcem uléhání do postele a vstávání z ní. Záleží na tom, s jakými myšlenkami uléháme a vstáváme; a samozřejmě i na tom, jak tyto myšlenky uvádíme v život.

Komentář

O lásce, vášni a manželství

Člověk, který hledá opravdovou lásku, nemá být ani idealistou, ani pragmatikem. Společný život by se měl správně chápat jako tvůrčí proces, jímž vzniká něco kvalitativně nového, a zároveň v něm partneři nově přetvářejí sami sebe.

Komentář

Proč jsou komunisté konzervativní?

Přestože Marx, k němuž se komunisté vždy hlásili, byl jednoznačně liberálem, KSČM je dnes až po uši v konzervatismu. Kapitalismus je naopak stále liberální. Ten, kdo se snaží vidět pod povrch věcí, se však ptá: Svoboda pro koho a k čemu?

Komentář

Pravda a realita

Slovo pravda souvisí se slovem pravý. Pravý ne ve smyslu polohy, ale ve smyslu správný. Pravdu můžeme chápat jako právo a řád, i jako nejlepší možný výklad reality. Pravda se také vyznačuje zejména tím, že musí být vyslovována nahlas.

Komentář

Letní melancholické přemítání o práci

V dřívější době jistý typ lidí mohl nalézt uplatnění v archivech, knihovnách či muzeích. Dnes už jsou ale tyto instituce přeplněné a i sem proniká manažerský způsob řízení. Objevuje se tak skupina lidí, která je zdánlivě zbytečná.

Komentář

Potvrzuje katolická církev Marxe?

Marxova předpověď kapitalistické globalizace se naplňuje. A katolická církev ještě ke všemu svou orientací na majetek nevědomky potvrzuje Marxovu tezi, že chod dějin řídí materiální zájmy.

Komentář

Zlatá éra spolků

Druhá polovina 19. a první polovina 20. století jsou zlatou dobou českého spolkového života. Dnes bychom potřebovali, aby občané v sobě vykřesali aspoň část té aktivity, kterou oplývali tenkrát.

Zobrazeno 20 / 105