Img_20160724_142129

Eva Hájková

Eva Hájková je autorem diskusních příspěvků, které nalaznete zde.

Profil

Autorka je archivářka.

Komentář

Potřebujeme ctnosti a máme je čekat od církví?

Proč by se měla mladá generace vždy nějak hodnotově vymezovat proti té předcházející? Bylo by dobré, kdyby mládež přejímala systém hodnot od dospělých a dále jej rozvíjela. To by ovšem ta starší generace musela nějakými hodnotami disponovat.

Komentář

Univerzalismus

Pokud chápeme křesťanství ne jako přináležení k církvi a víru v dogmata, ale jako způsob myšlení, z něhož vyplývá určité jednání, potom je teoreticky možné, aby se stal křesťanem každý.

Komentář

Dědictví levice

Co si levice může vzít z Václava Havla? Nakonec se jako Havlovo dědictví nejčastěji chápe bohužel právě antikomunismus, který v podání pravice, jež si Havla přisvojila, navíc ještě nebývale zbytněl.

Komentář

Být poslední a první

Lidský život není jen donekonečna se opakujícím řetězcem uléhání do postele a vstávání z ní. Záleží na tom, s jakými myšlenkami uléháme a vstáváme; a samozřejmě i na tom, jak tyto myšlenky uvádíme v život.

Komentář

O lásce, vášni a manželství

Člověk, který hledá opravdovou lásku, nemá být ani idealistou, ani pragmatikem. Společný život by se měl správně chápat jako tvůrčí proces, jímž vzniká něco kvalitativně nového, a zároveň v něm partneři nově přetvářejí sami sebe.

Komentář

Proč jsou komunisté konzervativní?

Přestože Marx, k němuž se komunisté vždy hlásili, byl jednoznačně liberálem, KSČM je dnes až po uši v konzervatismu. Kapitalismus je naopak stále liberální. Ten, kdo se snaží vidět pod povrch věcí, se však ptá: Svoboda pro koho a k čemu?

Komentář

Pravda a realita

Slovo pravda souvisí se slovem pravý. Pravý ne ve smyslu polohy, ale ve smyslu správný. Pravdu můžeme chápat jako právo a řád, i jako nejlepší možný výklad reality. Pravda se také vyznačuje zejména tím, že musí být vyslovována nahlas.

Komentář

Letní melancholické přemítání o práci

V dřívější době jistý typ lidí mohl nalézt uplatnění v archivech, knihovnách či muzeích. Dnes už jsou ale tyto instituce přeplněné a i sem proniká manažerský způsob řízení. Objevuje se tak skupina lidí, která je zdánlivě zbytečná.

Komentář

Potvrzuje katolická církev Marxe?

Marxova předpověď kapitalistické globalizace se naplňuje. A katolická církev ještě ke všemu svou orientací na majetek nevědomky potvrzuje Marxovu tezi, že chod dějin řídí materiální zájmy.

Komentář

Zlatá éra spolků

Druhá polovina 19. a první polovina 20. století jsou zlatou dobou českého spolkového života. Dnes bychom potřebovali, aby občané v sobě vykřesali aspoň část té aktivity, kterou oplývali tenkrát.

Komentář

Lotrando, aneb jak je těžké (ne)být loupežníkem

Čapkova pohádka o loupežníku Lotrandovi nestaví na protikladu dobra a zla a nemoralizuje. Ukazuje, jak nás společnost formuje, aniž by to bylo naší zásluhou, a jak malý je náš podíl na tom, proč jsme takoví, jací jsme.

Komentář

Komunismus na více způsobů

Jakákoli snaha o definici komunismu se setkává s neúspěchem. Lze si vypomoci pohledem na různé generace. Představa, co je to být komunista, se však u různých lidí natolik liší, že by se navzájem ani nedomluvili.

Komentář

L. N. Tolstoj - reformátor nebo revolucionář?

Jaký vlastně byl Lev Nikolajevič Tolstoj? Každého člověka je třeba posuzovat především v kontextu doby a prostředí, tedy brát v úvahu, kdy a kde žil svůj život.

Komentář

Čeká nás osud římské říše?

Mohou mít různé civilizace podobnou trajektorii nebo je vývoj více méně náhodný? Mnoho lidí soudí, že jisté společné rysy vzniku, vývoje a zániku civilizací existují.

Image

Vzpomínka

O komunismu trochu jinak

Autorka vzpomíná na svého otce, který byl prostým dělníkem a přesvědčeným komunistou. Na pozadí rodinné a osobní historie se zamýšlí nad novodobými dějinami a nad antikomunismem, který poznamenal její život.

Zobrazeno 15 / 95