Wales-mwnt_cb

Pavel Holubec

Profil

Autor se považuje za urbanistu, cestovatele a filosofa. Svět i jeho obyvatele přijímá v jejich rozmanitosti a obojí rád pozoruje očima teorie komplexity. Jeho oblíbenou barvou je duha.

Image

Komentář

Pro koho je určen kasovní trhák Černý panter

Pavel Holubec se zamýšlí nad komerčně úspěšným dobrodružným filmem Černý panter, jenž by podle něj mohl nést emancipační poselství, brání mu v tom ale limity hollywoodské masové produkce.

Image

Komentář

Město je živý organismus

Pavel Holubec představuje prostor města jako fascinující síť vztahů. Ta se neobejde bez umění komunikace, hledání harmonie v různosti a sdílené vize prospěšné veřejnosti.

Komentář

Svět se změnil. Cítím to ve vodě, cítím to v zemi, cítím to ve vzduchu

Proč nejsme schopni rozeznat důsledky klimatické změny, přestože jsme jimi již obklopeni? Moderní civilizace změnila svět. Můžeme to udělat i podruhé, lépe?

Recenze

Dobrá zpráva: Ježíš žije! V Česku pod pseudonymem Jára Cimrman

Pavel Holubec uvažuje o nečekaných kontextech knihy Svatý Pavel, zakladatel univerzalismu od Alaina Badioua. Ježíškovo vzkříšení je vtip, jeho pochopení je Událost.

Komentář

Nastal věk menšin?

Filosofové Deleuze a Guattari ve své knize Tisíc plošin, která vyšla ve Francii v roce 1980, tvrdili, že se naše doba stává dobou menšin. Můžeme však, pětatřicet let poté, říci, že v době menšin žijeme? Jak vlastně pojmy většina a menšiny chápat?

Komentář

Jak se to má s Evropskou unií?

Je možné Evropskou unii považovat za dobrou nebo špatnou? Nikoli. Moderní společnost, stejně jako Evropská unie, je totiž vnitřně rozporná a paradoxní, ale právě díky tomu se mnohé problémy obnažují a tím se i otevírají cesty k jejich řešení.

Komentář

Mezi svobodou a pravdou

Alain Badiou u příležitosti své návštěvy v Praze přednesl dvě přednášky. V jedné z nich vyložil svůj pojem universálních pravd, možnost jejich vyjevení v jedinečných událostech a zásadní důležitost pojmu pravdy pro filosofii i pochopení současnosti.

Image

Esej

Vztah velmocí k lidským právům je jako vztah ČEZu k OZE

Pavel Holubec navazuje na debatu, která probíhá k tématu lidských práv. Vztah velmocí k těmto právům je podle něho jako vztah ČEZu k obnovitelným zdrojům energie. To, co nelze předem spočítat, se bere jako hrozba, které je třeba předejít.

Komentář

Síla myšlenek je důležitější než způsob organizace

Pavel Holubec se nad článkem analyzujícím úspěchy a neúspěchy hnutí Occupy Wall Street vrací k povaze tohoto hnutí a uvažuje nad tím, co dál.

Komentář

O všeobecném zadrhávání a odkladech, které nemusí být na škodu

Pavel Holubec doplňuje tvrzení experta Arniky na pražský územní plán Martina Skalského obsažená v článku, který minulý týden vyšel v Deníku Referendum. Proces územního plánování se podle Holubce v posledních letech zadrhává prakticky všude.

Komentář

O významu voleb v demokratické společnosti

K čemu jsou volby? Můžeme je chápat jako jednu ze struktur, která nám umožňuje čelit složitosti moderní společnosti. Je to totiž struktura, která tu složitost určitým způsobem zjednodušuje a tím dává složitosti uchopitelný tvar.

Komentář

Jak chápat demokratickou politiku?

Před volbami je dobré uvažovat nejenom o konkrétních politických stranách, jejich kampaních a programu a možných povolebních koalicích, ale také o širších souvislostech žití v demokratickém státě.

Komentář

Když ho miluji, není co řešit

Konflikty o podobu veřejného prostoru nelze vyhrát. Vítězství jedné strany by totiž znamenalo pošlapání nezcizitelných práv mnoha jiných stran. Tyto konflikty nemá smysl převádět na problémy, ale je třeba jim čelit.

Komentář

Struktura nenávisti

Společnost, v níž dominují konkurenční vztahy a kde platí „účel světí prostředky“, si vytváří hromosvod pro jevy, se kterými si neumí či nechce poradit. Tím jsou bezdomovci a zvláště Romové. Pokud si do nich kopnete, lze si to snadno morálně odůvodnit.

Komentář

O politice bezpečnosti a prosazování lidských práv

Politika bezpečnosti je nejenom popřením života, ale zároveň vede k velice úzkému pojetí „univerzálních lidských práv“. Ta je třeba méně prosazovat a více diskutovat o jejich významu v konkrétních situacích například v Českých Budějovicích.

Komentář

Krize politiky, anebo politika krize?

Politika, která přestala usilovat o rovnost, je politikou v krizi. Proto nastupuje politika krize, která upírá pozornost lidí na existenční problémy a dále rozevírá sociální nůžky. Jak se ale vrátit ke skutečné politice?

Glosa

Proč si připomínat mezinárodní den spokojenosti

Mezinárodní den spokojenosti by nám měl připomenout, že existují i jiná měřítka úspěšného rozvoje jednotlivých zemí, než je hrubý domácí produkt.

Image

Esej

Normalizační režim v Československu jako sociální systém

Bývalý normalizační režim stál na zvnitřnění představy o jeho nevyhnutelnosti a převádění veškeré sociální reality na protiklad režimní-protirežimní. Nezůstává ovšem něco z toho v transformované podobě v platnosti i v režimu současném?

Image

Esej

Noc po konci světa

Postapokalypticky laděná úvaha ohlašuje konec modernistické nadvlády jednoho Systému a vyzývá k cestě do nitra našich já a odtud k obnově diverzity lidí, systémů i přírody.

Komentář

Pravice se dívá nahoru, levice dolů

Dělení na „pravici“ a „levici“ se snaží usnadňovat orientaci v politické oblasti zejména těm, kteří se politikou podrobně nezabývají. Ve skutečnosti nevypovídá o tom, co ta či ona strana prosazuje, ale jak se dívá na realitu.

Zobrazeno 20 / 24