Untitled-1

Tomáš Hellmuth

Profil

Autor je vedoucím Národní referenční laboratoře po komunální hluk (NRL) zřízené Ministerstvem zdravotnictví při Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě. Zastupuje ČR v Regulačním hlukovém výboru Evropské komise (Regulatory Noise Committee). NRL působí jako Národní referenční centrum pro hluk (NRC for Noise) v rámci mezinárodní sítě EIONET Evropské agentury pro životní prostředí (EEA). Jako externí expert WHO je editorem metodické směrnice pro hodnocení zátěže chorobami z expozice hlukem v komunálním prostředí. V rámci působení v hygienické službě se ochranou veřejného zdraví před hlukem zabývá od roku 1974.

Komentář

O změně metodiky měření hluku před fasádou obytných domů

Autor je vedoucím Národní referenční laboratoře po komunální hluk a polemizuje s textem Jana Miesslera „Tichá vláda za protihlukovou stěnou“. Objasňuje důvody a dopady změny metodiky měření hluku před fasádou obytných domů.

Zobrazeno 1 / 1