Download

Roman Kanda

Roman Kanda je autorem diskusních příspěvků, které nalaznete zde.

Profil

Autor je literární historik a kritik. Absolvoval FF UP Olomouc, působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR a v redakci literárního časopisu Tvar.

Komentář

Ludvík Vaculík uváděl jazyk do znění

Zemřel Ludvík Vaculík. Ještě než přijde na řadu vzpomínka šéfredaktora Jakuba Patočky, přinášíme úvahu Romana Kandy.

Komentář

Literárněvědná demystifikace Václava Havla

Petr Steiner ve své studii o Václavu Havlovi a jeho podpoře invaze do Iráku postupně rozebírá principy Havlova morálního postoje. Zjišťuje, že Havel ve svých textech formuloval otázky, které můžeme vztáhnout na něho samého.

Komentář

Napoleon postdemokracie

Výroky prezidenta republiky je třeba vnímat v širších souvislostech. Miloš Zeman ani Andrej Babiš se nevynořili z ničeho. Jsou produktem naprosté devastace politiky, ideologie a hodnotových postojů.

Komentář

Orbán je příšera

Roman Kanda reaguje na sloupek Filipa Outraty věnovaný projevu Viktora Orbána v rumunských lázních Băile Tuşnad. Kámen úrazu Outratova článku spočívá podle Kandy možná v tom, že sahá ke schématu „levice“ x „pravice“ dost nešťastným způsobem.

Image

Esej

Teze o radikálním umění

Roman Kanda ve svém textu nabízí celkem pět tezí k tématu radikálního umění. Co to radikální umění je a jaké jsou dnes podmínky pro jeho provozování?

Image

Recenze

Nemilosrdná zpráva o konci naší civilizace

Roman Kanda se nad knihou Vratislava Effenbergera Republiku a varlata, kterou vydalo nakladatelství Torst, zamýšlí nad psaním tohoto autora.

Komentář

Rusové jsou prý svoloč

V souvislosti s událostmi na Krymu je mezi Čechy opět cítit určitá rusofobie, ožívají naše dějinná traumata. Podle Romana Kandy jsou nebezpečné Putinovy velmocenské ambice i česká rusofobie.

Komentář

Sesouvání půdy

Rozkol uvnitř sociální demokracie obnažil bídu české politiky ještě bolestněji než úspěch Babišova či Okamurova hnutí. Už jakoby není na koho se obrátit. Nevětraná kajuta české politiky se povážlivě rozkymácela.

Komentář

Spory o hledisko aneb diskuse, která stojí na hlavě

Jedním z průvodních znaků probíhajících debat o literatuře, ideologii a angažovanosti je vytváření „bojových front“ – jmenných řad osobností, případně publikačních platforem, které spolu (údajně) mluví či nemluví, souhlasí nebo nesouhlasí.

Komentář

Spory na levici – pokus o radikální hledisko

Spor mezi parlamentními stranami a prezidentem by levice mohla přepsat ve svůj prospěch tím, že předstoupí s programem, který by nově definoval fungování politických stran, počínaje jejich financováním, sestavováním kandidátek či změnou volebního zákona.

Komentář

Zoufalství s úsměvem na tváři

Za minulého režimu se říkalo, že žijeme ve vyspělé socialistické zemi. Pod povrchem ale existovala nepřiznaná frustrace z chudoby ve srovnání se Západem. Dnes se také opakuje, jak se máme dobře, každodenní realita většiny tomu ale neodpovídá.

Komentář

Vůdce i obětní beránek

Ambivalentní vztah české společnosti k Miloši Zemanovi – pro jedny charismatický vůdce, pro druhé strůjce všeho zla – ukazuje na iracionální vztah k politické reprezentaci, ba co více, na krizový, sebedestruktivní stav společnosti.

Image

Vzpomínka

Za Květoslavem Chvatíkem

Na předního českého estetika, literárního teoretika a kritika vzpomíná Roman Kanda.

Komentář

Václav Klaus parazituje

Václav Klaus nám sugeruje představu, že existují dvojí peníze: peníze daňových poplatníků, které znamenají závislost a v jistém smyslu omezenou svobodu, a peníze privátní, jež představují svobodu a odpovědnost.

Komentář

Demokracie versus mafianismus?

Autor polemizuje a textem Lukáše Krause Demokracie proti mafianismu. Polarita „demokratický kapitalismus“ versus „mafianismus“ v podobě chirurgicky přesného řezu prostě neexistuje.

Image

Komentář

Je zítřek v našich rukou?

U příležitosti výročí narození Karla Kosíka rozvádí autor některé momenty filozofova eseje „Zítřek je v našich rukou“. Kosíkův text je totiž aktuální i s ohledem na dnešní debatu o alternativě, vizi a utopii.

Komentář

Mírná stávka v mezích zákona

Pochybnosti o tom, zda se vůbec můžeme vyjadřovat ke směřování společnosti mimo volby, pramení ze strachu. Máme tu přeci demokracii a protesty v ulicích a stávky by ji mohly zpochybnit.

Komentář

Přízrak „totální Alternativy“

Autor se vrací k diskuzi o hledání alternativ k tzv. globálnímu kapitalismu. Sugerovaná představa „totální Alternativy“ je podle něj takřka barokní oxymóron, je to falešná alternativa. Idea alternativy totiž musí zahrnovat důslednou opozici právě vůči onomu „totálnímu“.

Zobrazeno 18 / 18