M_ria_svore_ov__portr_t

Mária Svoreňová

Profil

Autorka je poradkyně Konfederace odborových svazů Slovenské republiky pro sociální zabezpečení.

Komentář

Vplyv krízy na starobné dochodkové sporenie

Slovenská vláda má plán, že vytvoří čtvrtý, tzv. superrizikový fond v rámci penzijního systému. Své peníze by do něj mohli přesunout ti, kteří chtějí riskovat.

Zobrazeno 1 / 1