Foto_roman_juriga

Roman Juriga

Profil

Autor je ředitelem občanského sdružení Pravoslavná akademie Vilémov a zakladatelem Centra pro aplikaci obnovitelných zdrojů energie (www.orthodoxa.cz). Je členem řídícího týmu Evropské křesťanské environmentální sítě (www.ecen.org). V rámci Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku působí jako šéfredaktor jejího měsíčníku „Hlas pravoslaví“ (www.hlaspravoslavi.cz). Zabývá se vzdělávacími programy, poradenstvím a zaváděním technologií využití obnovitelných zdrojů energie do praxe.

Komentář

Ukrajinská krize a česká energetika

Finsko pro předraženost a velké zpoždění zastavilo projekt atomové elektrárny. Cestou k energetické nezávislosti na Rusku podle Romana Jurigy není atomová energie, ale důsledná podpora domácích obnovitelných zdrojů.

Strana-29

Komentář

Nad jednou mapou Evropy

Stále častěji se objevuje názor, že podpora obnovitelných zdrojů může za to, že na nic nejsou peníze. Podle údajů publikovaných v odborném časopise Wind directions je na tom ale ČR v hodnocení přístupu k obnovitelným zdrojům v Evropě nejhůře.

Komentář

Výdobytkům 21. srpna 1968 věrni zůstaneme!

Odstupující vláda Jiřího Rusnoka se v energetické politice rozhodla definitivně odklonit od civilizovaného světa a Evropy, kde usilují o čisté a bezemisní zdroje energie, a posílit dovoz strategických surovin z Ruska.

Komentář

Klausova vlastizrada, o které se zatím nemluví

Klausovo antiekologické vystupování a promyšlenou podporu energetických monopolů závislých na dodávkách fosilních paliv z Ruska lze hodnotit jako vlastizrádné, tedy naši suverenitu a demokratické zřízení podkopávající jednání.

Komentář

Občane, atomu věř

Energetický monopol ČEZu se přelévá i do monopolu na informování o vývojových trendech v energetice, takže naší zemi ujíždí v této oblasti vlak.

Analýza

Masivní nástup OZE ve světě a v Evropě pokračuje

Česká televize a další média šíří zkreslené informace ohledně obnovitelných zdrojů energie. Celosvětově dochází k jejich rozvoji.

Komentář

ČEZko v rukou zdatných manipulátorů

Otřesná a námi všemi placená reklamní kampaň na zastaralou a nepotřebnou jadernou technologii, jíž jsme zde s celou českou veřejností svědky, pouze ukazuje, kam až dospěla arogance a moc jedné jediné energetické firmy.

Komentář

Plán B české pravice

Naivnější člověk by si snad mohl myslet, že nechutná hra, která se odehrává v nejvyšších patrech současné české politiky, je jenom jakousi tragickou souhrou nešťastných náhod a nedopatření. Ale možná zde existuje zcela konkrétní Plán B.

Komentář

Zářným zítřkům i nadále vstříc

Proti argumentům o limitech jaderné energetiky budou i nadále stát obvyklé a zaručeně „pravdivé“ a donekonečna se opakující lži stovek pravicových i levicových politiků i tzv. veřejnoprávních médií, elektrárenských monopolů a správců energetických sítí.

Zobrazeno 9 / 9