Bar_a

Pavel Barša

Profil

Autor je politický filosof a politolog. Publikoval řadu knih, z oblasti politické teorie například práce Politická teorie multikulturalismu (1999), Imanence a sociální pouto (2001), Panství člověka a touha ženy. Feminismus mezi psychoanalýzou a poststrukturalismem (2002), Levice v postrevoluční době. Občanská společnost a nová sociální hnutí (spoluautor Ondřej Císař, 2004) či Síla a rozum. Spor realismu s idealismem v moderním politickém myšlení (2007).

Image

Esej

Levice by se měla přihlásit k ideálu rovné důstojnosti

Deník Referendum publikuje příspěvek Pavla Barši z diskuse s Janem Kellerem a Lubomírem Zaorálkem pořádané Masarykovou demokratickou akademií v únoru letošního roku v Pardubicích.

Zobrazeno 1 / 1