Raluca1

Raluca Dan

Profil

Autorka stojí v čele environmentální organizace z Bukurešti ReGeneration. V posledních osmi letech se aktivně angažovala v různých občanských organizacích zaměřujících se na ochranu dětských práv, udržitelný rozvoj a environmentální aktivismus. Pracovala na vývoji vzdělávacích programů pro mladé, koordinovala akce občanské neposlušnosti a přispěla k rozvoji komunitních technik v Rumunsku.

001a

Analýza

Demolice jedné z historicky cenných částí Bukurešti

Projekt výstavby dopravní tepny, která má protnout Bukurešť, vzbuzuje mnoho kontroverzí, a to především kvůli brutalitě, se kterou radnice hlavního města provádí vyvlastňování a demoluje památkově chráněné budovy.

Zobrazeno 1 / 1