Ungerman1

Jaroslav Ungerman

Profil

Autor je ekonom. Dlouhodobě se zabývá národohospodářskou analýzou, ekonomickou strategií a prognostikou. Pracoval na podnikové úrovni i jako poradce předsedy vlády, místopředsedy vlády, ministra financí. V minulosti byl členem představenstev a dozorčích rad státních firem. Nyní pracuje jako poradce ČMKOS a působí také jako poradce pro ekonomiku.

Komentář

Nad koaliční dohodou

Koaliční smlouva vznikající vlády je velmi rozsáhlá. Najdeme v ní řadu nicneříkajících vět a množství různých slibů. Zásadní prioritou nové vlády by mělo být především zmapování skutečného stavu české ekonomiky a naší společnosti.

Komentář

Řecku pomůže jedině odpuštění dluhů

Ti, kteří přicházeli před lety s radami, které dovedly Řecko do současné situace, se dnes znovu hlásí k tomu, že mají po ruce řešení. Jsou to opět rady, které vycházejí ze stejné kuchyně neoliberálních receptů. A Řecku pomoci nemohou.

Komentář

Nebezpečné státní dluhopisy

Penzijní fondy budou investovat do státních dluhopisů. Státní dluhopisy vyspělých zemí se až dosud nepovažovaly za rizikové. Ve světle vývoje současné světové ekonomiky je však takový přístup pochybný, neboť pohlíží na vývoj státních dluhů vyspělých zemí starou optikou.

Komentář

Obchod se sliby o lepším příštím

Propagátoři penzijních fondů vycházejí z myšlenky, že existuje dostatek možností pro dlouhodobé a bezpečné investice, které dokáží pokrýt inflaci a zároveň i poplatky za správu. Poněkud opomíjejí fakt, že současná krize s těmito předpoklady dosti otřásla.

Zobrazeno 4 / 4