Peltram2

Antonín Peltrám

Profil

Autor je vědecký pracovník, byl ministrem dopravy a spojů a rektorem Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů.

Komentář

Jaký bude vztah ODS k Evropské unii?

ODS si do svého čela zvolila Petra Fialu a Jana Zahradila. První zkouškou nového vedení strany budou volby do Evropského parlamentu. Jaké jsou postoje obou jmenovaných k evropské integraci?

Komentář

Úřednická vláda už brzy skončí

Antonín Peltrám se zastává úřednické vlády Jiřího Rusnoka, které se podle něho podařilo nastartovat růst. Učinila sice některé kroky, které nemusela, ale především dokázala ukončit etapu úpadku.

Komentář

Koalice a bulvarizace sdělovacích prostředků

Budoucí vládní koalice se hlásí k evropské integraci, musí se tedy také hlásit k tržní ekonomice s přívlastkem „sociální“. Protože se v EU v současné době začíná tvrdě prosazovat sociální dimenze integrace, bude koalice v souladu s touto koncepcí.

Komentář

Posun v ustavování Bankovní unie

Evropská unie pokračuje ve snaze zavést účinná opatření, která by předcházela vzniku finančních krizí. Nyní se dovršuje další krok k tomu, aby se zcela oddělila vazba soukromého finančního sektoru a veřejných financí.

Glosa

Kultura a církevní restituce

Církevní restituce se netýkají jen nemovitostí, ale i cenných uměleckých děl. S jejich vydáváním je spjatá celá řada otázek, na které by se rozhodně nemělo zapomenout.

Komentář

Proces hodnocení přípravy nové vlády

Hnutí ANO původně nepočítalo, že se stane vládní stranou.
Pro nečekanou situaci může udělat některé chyby při obsazování vládních funkcí. Patří však svým vztahem k EU k stoupencům sociální tržní ekonomiky. Ta ho spojuje s levým středem a levicí.

Komentář

K rozpočtové odpovědnosti

Limit zadlužení České republiky v návrhu zákona o rozpočtové odpovědnosti, který požaduje opozice, je stejně jako v EU 60 % HDP. Zárukou nepřekročení mají být škrty výdajů rozpočtu od úrovně dluhu, který se limitu blíží.

Komentář

Nejen co, ale také jak!

S odkládáním účinnosti služebního zákona se promeškala doba jeho jednoduché realizace. Od té doby narůstal počet nově přijímaných pracovníků bez příslušné kvalifikace a zkušeností z odborné praxe. Prioritní se stala politická odpovědnost.

Komentář

Stíny minulosti by neměly příliš zaclánět

Současné politické spektrum v EU by bylo případnější členit místo na pravici a levici na tržní ekonomiku bez přívlastku a sociální tržní ekonomiku. Pak potřeba evropské integrace a sociální aspekty tržní ekonomiky výrazně sbližují ANO a ČSSD.

Komentář

EP odsouhlasil víceletý finanční rámec

Prostředky z rozpočtu EU na rozvoj jdou jako naplňování principu solidarity členským státům s nižším hrubým národním důchodem. K nim patří i Česká republika. V období 2007-2013 naše vláda, co se týče čerpání peněz, selhala.

Komentář

Kdy přijmout euro?

Protože bylo zavedení eura po splnění stanovených kritérií podmínkou přijetí České republiky do EU, může být referendum o vstupu státu do eurozóny jen o tom, zda navrhnout přijetí v roce 2017, nebo z objektivních příčin o rok či dva později.

Komentář

K politické krizi a jejímu překonání

Lze předpokládat, že účast ANO ve vládě urychlí práce na scénářích dlouhodobého rozvoje ekonomiky ČR včetně financí.

Komentář

Andrej Babiš jako tiskový magnát

Vstup Andreje Babiše do politiky vytváří možnost maximálního využití téměř posledního přírodního zdroje ČR - zemědělství. Koalice spolu s opozicí by mohly dosáhnout nezávislosti české ekonomiky na dovozu živočišné produkce.

Komentář

Poukázky na digitalizaci podnikání

Evropská komise zveřejnila plán pomoci růstu evropských mikropodniků a malých podniků využitím digitální techniky. Pro rozvíjení elektronizace jejich podnikání by se měly vydávat poukázky až do 10 000 eur.

Glosa

Reálná evropská hospodářská a měnová unie (EMU) musí pokrývat i sociální dimenzi

Evropská komise se rozhodla posílit sociální dimenzi EMU. Skutečně dobře fungující evropská měnová unie musí být s to vstřebat sociální důsledky reforem k podpoře konkurenceschopnosti na zaměstnanost a růst ekonomiky.

Komentář

Je česká pravice nepoučitelná?

Letošní zpráva předsedy Evropské komise Barrosa se zabývá nutnými dalšími kroky k prohlubování integrace. Zpráva hodnotí minulý vývoj v krizi a poučení do budoucna, jako podklad zásadní diskuse před volbami do Evropského parlamentu.

Komentář

Demokracie a krize pravicové koalice

Jediná možnost jak zkrátit období ekonomického úpadku byla úřednická vláda. Škody, ke kterým však za vládnutí Petra Nečase došlo, může napravit až nová vláda, pokud se v Poslanecké sněmovně tak jako v Senátu vytvoří ústavní většina.

Komentář

Ve volbách půjde o to, v jakém rozsahu může stát zasahovat do ekonomiky

Předchozí pravicová vláda nevyužila možnosti, které česká ekonomika má, naopak podnikala kroky, které ekonomiku poškodily.

Komentář

Kanál D-O-L jako evropské dílo příštích staletí?

Projekt výstavby kanálu Dunaj-Odra-Labe přináší řadu problémů. Podhodnocený odhad investic je 200 mld. Kč., přičemž se nelze spoléhat na spolufinancování ze strukturálních fondů EU. Tato vodní magistrála by české ekonomice přinesla zejména břemena.

Komentář

Společný trh EU a ceny hovorů na mobilních telefonech

Na rozdíl od jiného základního zboží a služeb v rámci jednotného evropského trhu existují u cen mobilních telefonních hovorů extrétmní rozdíly mezi zeměmi. ČR z tohoto srovnání vůbec nevychází dobře.

Zobrazeno 20 / 53