Pick

Miloš Pick

Profil

Autor je makroekonom. Za války byl účastníkem protinacistického odboje a holocaustu. Po válce vystudoval statisticko-ekonomické inženýrství a je kandidátem ekonomických věd. Odbornou dráhu zahájil v ekonomickém výzkumu a nadále se k němu vracel (počínaje Ústavem pro hospodářský a sociální výzkum a konče Prognostickým ústavem Československé akademie věd a Vídeňským ústavem pro mezinárodní ekonomické komparace). V ústředních orgánech státu se v dobách reforem v šedesátých letech zabýval hlavně mezinárodními komparacemi produktivity a zaváděním pětidenního pracovního týdne. Po listopadu 1989 působil jako ekonomický poradce některých členů československých a českých vlád (např. v týmu místopředsedy vlády Vlasáka pro alternativní strategii ekonomické reformy) a jako poradce odborové centrály.

Komentář

Globální krize a sociální stát

Pokračování diskuse k otázkám předloženým kandidátům na předsedu ČSSD čtrnácti osobnostmi navazuje na odpovědi Bohuslava Sobotky.

Zobrazeno 1 / 1