Joachim_becker-19

Joachim Becker

Profil

Autor je mimořádný profesor ekonomie na Institutu pro mezinárodní ekonomii a rozvoj ekonomické univerzity ve Vídni. Studoval ekonomii, politologii a afrikanistiku na univerzitě v německém Marburgu (Philipps-Universität), kde získal magisterský titul z ekonomie a doktorát z politologie. Docentem ekonomie se stal na WU ve Vídni. Jako hostující profesor pro mezinárodní rozvoj působil na vídeňské univerzitě, vyučoval na univerzitách v Argentině, na Slovensku, v České republice, Rumunsku a Španělsku. Jeho práce vyšly v mnoha jazycích. Je blízkým spolupracovníkem Latinskoamerického střediska sociální ekologie v Montevideu v Uruguayi.

Komentář

Egyptská armáda, nový klíčový hráč

Poté, co Husní Mubarak z pozice egyptského prezidenta odstoupil, se vlády dočasně ujala armáda, u které se dá očekávat, že se bude snažit připustit co nejméně změn.

Komentář

Sociálne revolty v Tunisku a Egypte

Nepokoje v Tunisku a Egyptě vyjevily sociální polarizaci a politickou slabost starých režimů. Západní vlády jsou evidentně na rozpacích, neboť sociální štěpení arabského světa ignorovaly a věnovaly pozornost výlučně politickému islámu.

Komentář

Portugalsko: kde je problém?

Půjčka MMF a EU Portugalsku by znamenala radikalizaci neoliberálních úsporných politik. Stejně tak jako v sedmdesátých a osmdesátých letech by však taková politika nevyléčila strukturální problémy portugalského hospodářství.

Komentář

Orbánova riskantná stratégia

Maďarská vláda zavádí rovnou daň z příjmu ve výši 16 procent a nízké zdanění malých a středních podniků. Vládní představitelé tvrdí, že se tím podaří nastartovat hospodářský růst. Za normálních okolností by takové řešení potěšilo především neoliberální analytiky.

Komentář

Procyklické reakcie na krízu vo východnej Európe

Text vznikl jako shrnutí příspěvku na konferenci, kterou organizuje skupina Euromemo, jež sdružuje evropské ekonomy a ekonomky, kteří se zasazují za alternativní hospodářskou politiku v Evropě.

Komentář

Írsky recept krízu iba prehĺbi

Politika zaměřená na vývoz a šetření může vést nanejvýš k další fázi recese. Takový scénář by byl reprízou politiky z časných třicátých let minulého století. Ta však skončila pohromou.

Image

Komentář

Koniec írského zázraku

Irsko bylo prezentováno jako ekonomický zázrak založený na neoliberální politice. Dnes je hospodářská krize v Irsku horší než v Řecku. Zázrak se rozplynul.

Zobrazeno 7 / 47