Drahokoupil_

Jan Drahokoupil

Profil

Autor je výzkumník v Mannheimském středisku pro evropský společenský výzkum (MZES). Studoval sociologii, politologii a ekonomii na Masarykově univerzitě v Brně a na Lancasterské univerzitě. Doktorát ze sociologie získal na Středoevropské univerzitě (CEU) v Budapešti. Publikoval v renomovaných zahraničních akademických vydavatelstvích a odborných časopisech, věnuje se zejména komparativní politické ekonomii transformace v postkomunistických státech. Český překlad jeho knihy Transition Economies: Political Economy in Russia, Eastern Europe, and Central Asia (spolu s Martinom Myantom, Wiley-Blackwell, 2010) připravuje vydavatelství Academia.

Image

Komentář

Mzda a sociální zajištění v kapitalismu platforem

Kapitalismus platforem znovu zpochybňuje vybojované pracovní standardy. Regulátoři bohužel otázku mezd a pracovních podmínek dosud zanedbávali. Samo pracovní právo musí prodělat zásadní změny.

Komentář

Načo si vymýšľať nový dlh?

Často opakovaný argument při zavádění druhého důchodového pilíře je, že tlak na veřejné finance související se vznikem druhého pilíře není nic jiného než tzv. zexplicitnění implicitního dluhu průběžného systému. Skutečnost je však složitější.

Komentář

Nie je dlh ako dlh

V diskuzích o důchodové reformě dochází k mnoha nedorozuměním. Řada zastánců druhého pilíře zlehčuje například otázku nákladů, které by změna systému vyžadovala.

Komentář

Dopad krize: Dualizace pracovního trhu a spekulace o jejích důsledcích

Ekonomická krize potvrdila závislost České republiky i Slovenska na vývozní poptávce evropských trhů, zejména Německa. Její propad a následné oživení na začátku tohoto roku vysvětlují velkou část vývoje HDP v obou zemích. Ekonomické oživení ale může být doprovázeno de facto liberalizací trhu práce.

Zobrazeno 4 / 4