Vaculik2

Ondřej Vaculík

Profil

Autor je publicista, zejména rozhlasový.

Sloupek

Copak to je nějaká politika?

Síla zastupitelské moci nespočívá v aritmetice počtu hlasů a různých skrutiniích, z nichž vznikne určitá politická reprezentace, nýbrž v pomyslné kvalitě mandátu, který jednotliví členové veřejnoprávních sborů od svých voličů obdrží.

Sloupek

K „břeclavskému případu“ ještě pár slov

Není nic šokujícího na tom, že si kluci vymýšlejí. Děje se to i jinde. Ani trestné činy a násilí nejsou výhradní doménou nějaké skupiny. Problém je, že dnes, narozdíl od dob před rokem 1989, doutná v mnoha lidech sžíravá nenávist vůči Romům.

Sloupek

O Roma vakeren

Zhodnotíme-li všechny protiromské projevy české společnosti, nemůžeme se divit, že romské rodiny v některých případech dávají přednost praktickým školám, kde se jejich děti cítí lépe, neboť tam nejsou v menšině.

Sloupek

Život v antropocénu

Chtějme po politice ideu, vizi, ale nechtějme, aby se chovala jinak, než se chováme my, kteří formujeme veřejný život prospěchářskými vazbami. Tyto způsoby jsou u nás hluboce zakořeněny patrně od dob protektorátu. Za normalizace pak byly hybnou silou pokroku.

Sloupek

Úloha nemá řešení

Současná politická situace přináší řadu úloh bez řešení. Ukazuje se to třeba na dani z přidané hodnoty. Přitom by stačilo, aby se zrušila úplně. Nejprve je ale asi třeba ji co nejvíce navýšit.

Sloupek

Moc nezbytného zla

Roman Janoušek a Pavel Bém budí velký zájem komentátorů. Asi proto, že špinavý případ představuje cosi až krystalicky čistého. Je v něm vše: napětí mezi intelektem a stupiditou, mocí a bezmocí, pýchou a pádem, pravdou a lží, a v kontrapunktu agrese a lásky chybí pouze ta láska.

Sloupek

Bém, Janoušek, ježci a Ignát Herrmann

Způsoby, jakými se domlouvají ty největší kšefty politiky a podnikatelské sfér, vypadají jako by nešlo o veřejnou správu, ale o velkou vlakovou loupež. Je to smutné čtení, stejně jako příběh o ježcích, který má však aspoň dobrý konec.

Sloupek

Iluze o bídě a stružky hojnosti

Ve stálém strachu o budoucnost nemáme čas ani sil narovnat záda a vypátrat v krajině, kam se ztrácejí ty zurčící stružky hojnosti. Za chvíli už ani nebudeme vědět, že jsou, a iluzi o bídě podlehneme úplně.

Sloupek

K čemu se máme hlásit?

Několik desítek železničních tratí, po nichž nikdo nejezdí, by stát mohl převést těm, kdo budou mít zájem a schopnost tyto železnice provozovat, tedy obcím. To se však nestane, neboť by se prý jednalo o nedovolenou veřejnou podporu.

Sloupek

Usilovnou prací až na dno

Situace, kdy lidé musí tlumit své skromné elektrické vášně a zároveň musí kvůli výrobě elektřiny čelit exploataci přírodního bohatství, je lidsky nedůstojná. Svědčí i o tom, že nad vysokým elektrickým napětím ztrácíme vládu.

Sloupek

Bitva u Lipan

Českou společnost jistě sužuje řada problémů. Nejvážnější ale je postavení Romů v české společnosti. Jsou vytlačováni na okraj, ze kterého není snadný návrat. To je dobré mít na paměti i při velkohubých prohlášeních.

Sloupek

Církev v tradici císaře Josefa II

Společnost sice na jedné straně chce, aby církev a stát byly odloučeny, ale na druhé straně počítá s tím, že církev bude určité funkce veřejné správy plnit.

Sloupek

U slabých jsem se stal slabým

Kdo opravdu bude chtít studovat, školné mu v tom nezabrání. Zabrání-li, tak jen poměrně malé skupině, na kterou v současném kvasu doby nemusíme brát zřetel, tak jako nebereme zřetel na jiné malé množiny občanů.

Sloupek

Školné jako poplatek za existenci studenta

Možná že snížení počtu studentů vysokých škol je smyslem školného - aby stát ušetřil dvojnásobně, také na počtu studentů. Máme-li vysokoškoláků moc, což je klidně možné, pak selekce tohoto typu může připravit vysoké školy právě o ty, kteří by studovat měli.

Sloupek

Mocnář nechtěl nic vědět

Vůbec nevadí, že u evropských byrokratů mnohé plány ztroskotávají. Důležité je, že je někdo kriticky posuzuje a podle nějakých měřítek či pravidel vyhodnocuje, byť ne vždy dobře.

Sloupek

Vážně truchlivě směšně ironický obraz

Cožpak jsme opravdu tak bohatá společnost, která si může dovolit ročně produkovat tuny zdravých lidských individuí, vyšlých z různých škol, pro něž nemáme žádné praktické využití, natož uplatnění?

Sloupek

Botostroj

Hlavním společenským problémem se stává chudoba. Ovšem je to chudoba jiná, než kterou známe z literatury. Rodiny nejsou schopny trvale obhájit svou existenci v civilizačních nárocích současné společnosti. Je třeba zcela vážně hledat nějaké východisko.

Sloupek

Místo úvahy o Antonínu a Marii Zápotockých

Diskuze, v nichž každý z účastníků myslí jenom na to, aby řekl to své, nejsou skutečnými debatami, ale vyhraňováním postojů, traktováním postulátů. Většinou zde schází schopnost naslouchat. Schopnost, která byla jednou z nejpozoruhodnějších vlastností Václava Havla.

Sloupek

Skřivánek nezavrže, Unie instrukcí nedodá

Začíná být jedno, který politik je u moci. Proměna doby se opět valí světem jak za Husáka, na podobu Evropy a poměry u nás bude každá politická strana krátká.

Sloupek

„Prolomení těžebních limitů“ v Arše

Současný režim bezproblémově ctí pouze nedotknutelnost soukromého majetku. S veřejnými statky začíná zacházet velmi bezohledně, opíraje se o podobně pochybnou vůli lidu, o niž se opíral i režim minulý.

Zobrazeno 20 / 261