Vaculik2

Ondřej Vaculík

Profil

Autor je publicista, zejména rozhlasový.

Sloupek

Bém, Janoušek, ježci a Ignát Herrmann

Způsoby, jakými se domlouvají ty největší kšefty politiky a podnikatelské sfér, vypadají jako by nešlo o veřejnou správu, ale o velkou vlakovou loupež. Je to smutné čtení, stejně jako příběh o ježcích, který má však aspoň dobrý konec.

Sloupek

Iluze o bídě a stružky hojnosti

Ve stálém strachu o budoucnost nemáme čas ani sil narovnat záda a vypátrat v krajině, kam se ztrácejí ty zurčící stružky hojnosti. Za chvíli už ani nebudeme vědět, že jsou, a iluzi o bídě podlehneme úplně.

Sloupek

K čemu se máme hlásit?

Několik desítek železničních tratí, po nichž nikdo nejezdí, by stát mohl převést těm, kdo budou mít zájem a schopnost tyto železnice provozovat, tedy obcím. To se však nestane, neboť by se prý jednalo o nedovolenou veřejnou podporu.

Sloupek

Usilovnou prací až na dno

Situace, kdy lidé musí tlumit své skromné elektrické vášně a zároveň musí kvůli výrobě elektřiny čelit exploataci přírodního bohatství, je lidsky nedůstojná. Svědčí i o tom, že nad vysokým elektrickým napětím ztrácíme vládu.

Sloupek

Bitva u Lipan

Českou společnost jistě sužuje řada problémů. Nejvážnější ale je postavení Romů v české společnosti. Jsou vytlačováni na okraj, ze kterého není snadný návrat. To je dobré mít na paměti i při velkohubých prohlášeních.

Sloupek

Církev v tradici císaře Josefa II

Společnost sice na jedné straně chce, aby církev a stát byly odloučeny, ale na druhé straně počítá s tím, že církev bude určité funkce veřejné správy plnit.

Sloupek

U slabých jsem se stal slabým

Kdo opravdu bude chtít studovat, školné mu v tom nezabrání. Zabrání-li, tak jen poměrně malé skupině, na kterou v současném kvasu doby nemusíme brát zřetel, tak jako nebereme zřetel na jiné malé množiny občanů.

Sloupek

Školné jako poplatek za existenci studenta

Možná že snížení počtu studentů vysokých škol je smyslem školného - aby stát ušetřil dvojnásobně, také na počtu studentů. Máme-li vysokoškoláků moc, což je klidně možné, pak selekce tohoto typu může připravit vysoké školy právě o ty, kteří by studovat měli.

Sloupek

Mocnář nechtěl nic vědět

Vůbec nevadí, že u evropských byrokratů mnohé plány ztroskotávají. Důležité je, že je někdo kriticky posuzuje a podle nějakých měřítek či pravidel vyhodnocuje, byť ne vždy dobře.

Sloupek

Vážně truchlivě směšně ironický obraz

Cožpak jsme opravdu tak bohatá společnost, která si může dovolit ročně produkovat tuny zdravých lidských individuí, vyšlých z různých škol, pro něž nemáme žádné praktické využití, natož uplatnění?

Sloupek

Botostroj

Hlavním společenským problémem se stává chudoba. Ovšem je to chudoba jiná, než kterou známe z literatury. Rodiny nejsou schopny trvale obhájit svou existenci v civilizačních nárocích současné společnosti. Je třeba zcela vážně hledat nějaké východisko.

Sloupek

Místo úvahy o Antonínu a Marii Zápotockých

Diskuze, v nichž každý z účastníků myslí jenom na to, aby řekl to své, nejsou skutečnými debatami, ale vyhraňováním postojů, traktováním postulátů. Většinou zde schází schopnost naslouchat. Schopnost, která byla jednou z nejpozoruhodnějších vlastností Václava Havla.

Sloupek

Skřivánek nezavrže, Unie instrukcí nedodá

Začíná být jedno, který politik je u moci. Proměna doby se opět valí světem jak za Husáka, na podobu Evropy a poměry u nás bude každá politická strana krátká.

Sloupek

„Prolomení těžebních limitů“ v Arše

Současný režim bezproblémově ctí pouze nedotknutelnost soukromého majetku. S veřejnými statky začíná zacházet velmi bezohledně, opíraje se o podobně pochybnou vůli lidu, o niž se opíral i režim minulý.

Sloupek

Vidím padoucha

V městečku, kde je autor starostou, rozšířila se fáma sice strašidelná a nepochopitelná, ale tím pravděpodobnější. Starosta rozhodl ubytovat v podnikových ubytovnách tři sta, ne dokonce šest set Romů. A za každého inkasoval tisíc korun.

Sloupek

Odpoledne s hejtmanem

Se svými názorovými protivníky jsme rozkmotřeni toliko nedopatřením, neboť se neumíme odkazovat k podstatnějším shodám a hodnotám – kulturním, etickým, filosofickým.

Sloupek

Popis reformy nosné klenby

Přirovnáme-li společnost ke stavbě, můžeme si současné snahy šetřit, kde dá, představit jako podkopávání základů nějakého domu. Cihly se řítí a reformátoři kolem sebe bezhlavě a snaživě kopou dál.

Sloupek

Katarze proti solidaritě

Liberalismus má v podání totálních liberálů své meze: Ti ho v praxi okamžitě balí ve chvíli, kdy se jich tkne nemilými důsledky, přestože ho dále bez skrupulí propagují.

Sloupek

„Češi nyní holdují luxusním autům“

Úsporné programy by měly dokázat proměnit neužitečné peníze na užitečné. Zatím se děje spíše opak, a jedna hýřivost se pouze transformuje do jiné: Co je to za šetření, které vyvolává nutnost nejen dostavět v Temelíně dva jaderné reaktory a obnovit těžbu uranu, ale také prolomit těžební limity.

Sloupek

Nový symbol zpupnosti

Pokud vskutku k demolici domu na Václavském náměstí a Opletalovy ulice dojde, bude to možná zatím nejzjevnějším vítězstvím byznysu nad kulturou, hrubiánství nad citem a smyslem pro hodnotu veřejného prostoru.

Zobrazeno 20 / 255