Vaculik2

Ondřej Vaculík

Profil

Autor je publicista, zejména rozhlasový.

Sloupek

Jak Brdům svitla díky sociálním demokratům naděje

Někteří sociální demokraté deklarují snahu zabránit zrušení vojenského újezdu Brdy. To by znamenalo konec příprav chráněné krajinné oblasti, která zde má vzniknout.

Sloupek

Pár slov nad rakví Antonína Rozsypala

Je mrzuté, že Evropská unie musí být na východě mezi Slovenskem a Ukrajinou ohraničena tak nepatřičnou hranicí, která netvoří ani rozvodí. Tato hranice je tak nepochopitelná a stejně nešťastná jako dějiny Podkarpatské Rusi.

Sloupek

Motor v absurdní kleci

Vlastnictví velorexu může být velmi významné. Může od něho být odvozena životní filosofie. Velorex láká člověka k mezioborové interakci od pouhého konstruktivismu, přes filosofii a abstrakci, k psychologii až parapsychologii.

Sloupek

Mořeni režimem čtvercatých peněz

Při práci s veřejnými rozpočty je možné rozlišit čtvercaté a kulaté peníze. Ty první se fakturují, druhé máme na výplatních páskách. Problém veřejných rozpočtů spočívá v tom, že ačkoli vznikají z kulatých peněz, pracujeme s nimi jako se čtvercatými.

Sloupek

Zděšen pirát tvář si zakryje

Pohnutky nové vlády mohou být přijatelné, ale sám výkon je truchlivý. Nadějné myšlenky nesmí legitimizovat vadný způsob vládnutí. Politiku unáhlených čistek bez udání důvodů je třeba odmítat a neselektovat, jak kdo z vyhozených je nám nesympatický.

Sloupek

Čerstvě odhalený Tykač proti Ottawayovi

Pokud kapitalistická společnost není schopna v rámci přirozené filantropie dbát také o zdánlivě slabší výhonky, výsledkem může být autoritativnější, sociálně orientovaný režim, jinak ale podobně, ba možná ještě více korupční.

Sloupek

Vržou bez hudebního sluchu

V moderní době trávíme většinu pracovního i soukromého času v tzv. veřejném prostoru. Životní styl zaměřený nikoli na vlastní materiální zajištění, ale na zkvalitňování tohoto prostoru je tak praktickou potřebou při hledání smyslu vlastního života.

Sloupek

O dvou pyšných ministrech

Někteří ministři nové vlády si troufají na projekty, které jejich předchůdci nezvládli během dvaceti let. Ministr dopravy by tak rád předal miliardové majetky Českých drah Správě železniční dopravní cesty či postavil kanál Dunaj – Odra – Labe.

Sloupek

Místo míru výstražné granáty a slzný plyn

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková nečekala, že se situace v Českých Budějovicích tak zvrtne. Nejdůležitější je podle ní komunikace, aby i nespokojená většina měla prostor, kde si to ventiluje. Výsledek ale může být opačný.

Sloupek

V osidlech krutého megatrhu

Trh, který určuje ceny výrobků a výši mezd, je dnes špatně organizován, pracuje-li tolik lidí za tak bídné mzdy. Je třeba to změnit – například zavedením garantovaného základního příjmu pro všechny.

Sloupek

O chudině a „chudácích“

Zatímco příjem každého pátého pracujícího je u nás pod hranicí chudoby, někteří podnikatelé dávají okázale najevo své bohatství. A aktuální aféra ukazuje, že náš podivný kapitalismus kosí jednoho premiéra za druhým.

Sloupek

Tento stav si sami žádáme

Podobně jako se Jan Hus stal obecným symbolem statečnosti a pevných postojů vůči každé moci, nesouvisejícím s konkrétním obsahem jeho víry, symbolizují dnes - bohužel - komunisté stále více alternativu vůči zbahnělým poměrům.

Sloupek

Náš život v pravdě

Česká společnost i česká státnost jsou založeny na odporu k církvi – potom by ale neměly nijak odkazovat k Husovi, který byl člověkem církve a „života v Kristu“.

Sloupek

Synáček paní bytné

Sociální demokracie by neměla slibovat zvýšení blahobytu střední třídy – jejím úkolem je naopak říci společnosti, že v zájmu dlouhodobého přežití a lidského rozvoje by ti dobře zajištění měli své hmotné nároky snížit.

Sloupek

Blahobyt na vymrskané půdě

Problémem našeho kapitalismu je neochota vracet do společného aspoň to, co z něj bereme. Udržitelný rozvoj, budování státu, mecenášství jsou našim podnikatelským i politickým elitám cizí.

Sloupek

Sírnout jiné lidi

Vysoké paušály živnostníků mají mnohdy své opodstatnění. Mládkův problematický výrok o živnostnících jako příživnících odráží neporozumění mezi politikou a praktickým životem.

Sloupek

Úkol nikoli pro…

Musíme se smířit se snižováním životní úrovně, které je ovšem třeba rozprostřít ve společnosti jinak, než se tomu dělo doposud – lidem na hranici bídy je naopak třeba pomoci a pro nezaměstnané najít práci.

Sloupek

Lata a její sestry

Je nebezpečné tvrdit, že minulý režim byl lepší než ten současný. Krutost komunistického režimu ukazují například osudy šlechtičen, které byly bezdůvodně šikanovány chudobou ještě v sedmdesátých letech.

Sloupek

O nesnesitelném kusu pravdy

Problémem české samosprávy je, že i ona hájí zájmy především středních vrstev. Pro zlepšení situace sociálně vyloučených by ovšem bylo třeba přesměrovat část prostředků vylepšujících ostrovy blahobytu těch, co mají dost, k těm potřebnějším.

Sloupek

Ponížení, zavržení a vyloučení

Naše společnost nutí Romy stále více k tomu, aby se stahovali do svých vlastních komunit; další skupinou vyloučených jsou mladí nezaměstnatelní absolventi středních škol a odborných učilišť na malých městech. Co jsme schopni s tím dělat?

Zobrazeno 20 / 300