Vaculik2

Ondřej Vaculík

Profil

Autor je publicista, zejména rozhlasový.

Komentář

Obrana železnic je obranou kultury

Železnici nelze redukovat na pouhý nástroj přepravy. Kromě nevyčíslitelného kulturního dědictví zaručuje venkovu spolehlivé a pravidelné spojení s městy, kultivované cestování za prací a dostupnost vzdělání ze všech lokalit naší země.

Sloupek

Omlouvám se, ale zase píšu o "normalizaci"

Stav jakéhosi zhroucení společnosti během normalizace vyvolaly srpnové tanky a následující politické dusno. V čem tedy dnes tkví příčina dnešního stavu, když nejen že nepřijely okupační tanky, ale ani nevzniklo žádné „poučení z krizového vývoje“?

Sloupek

Normalizace kráčí a pokračuje

Někteří kritici současných poměrů přesně popisují všechny obtíže současné doby a otevřeně kladou otázku, zda ta tzv. „normalizace“ nebyla nakonec pro nekonformního člověka, jenž neprahnul po spotřebním zboží, svobodnější než dnešní svoboda.

Sloupek

Jak snadné je ve Francii býti levičákem

Pojmy levice a pravice mívají v různých zeměpisných šířkách odlišný význam. V České republice jsou zatížené historickými souvislostmi, zejména pak obdobím normalizace.

Sloupek

Stalo se u nás v Turíně

Na návrh současné vládní koalice, aby si lidé hradili léčbu za zranění, pokud si je způsobí vlastním zaviněním, by doplatili nejvíce lidé, kteří vykonávají manuální zaměstnání.

Sloupek

Ten tunel jeden, Blanka, Hanka, Danka (Bubeneč, Holešovice, Dejvice)

Na automobilismus je brán naprosto unikátní ohled. Tato výsada motorismu spolu s pohodlím moderního vozu nyní diktuje většinový životní styl a tím podobu měst a krajiny.

Sloupek

Turecké záchody a nový ministr kultury

Diskuse o tom, co to vlastně je kultura a zda je potřeba ji podporovat, už se naštěstí uzavřela a přežila. Teď už je zřejmé, že to není důležité, protože když je potřeba šetřit, není možné zabývat se margináliemi.

Sloupek

Situace Radovana Kodery

Podstatným rysem fotografií Radovana Kodery je zřetelná občanská angažovanost. Nikde nevystupuje na straně silného, svým objektivem je na straně ohroženého života, kultury, zanikajících stop věčného cyklu „tady žili lidé“.

Sloupek

Vinou lidského faktoru

Kácení stromů kolem silnic je projevem změny životního stylu. Ve světě viděném z oken aut je stromořadí pouze zbytečný prvek, který zaclání výhled i slunce a občas se připlete vozidlům do cesty.

Sloupek

…protože to není náš člověk

Ač je dnes doba zcela jiná než bývala, některé mechanismy fungují velmi podobně. Je například obtížné se zařadit, když je člověk jiný. Dnes jako tehdy.

Sloupek

Proto oni prohráli!

Pro Stranu zelených a pro lidovce jsou letošní volby velkou ztrátou. Témata a ideje, které tato hnutí zastávají, budou v politice chybět všem.

Sloupek

Už si nesedneš

Jsou dny, kdy se člověku vůbec nedaří. Nepříjemné události se na něj valí v takové míře, že se to dá jen těžko svést na špatný stav společnosti.

Sloupek

Chvojkovi drze vrzat

Rady, které personalisté a další odborníci dávají mladým lidem ohledně výběru studia, jsou k ničemu. Nejlepším doporučením zůstává motivace studentů a jejich skutečný zájem o daný obor.

Sloupek

Vrátíme vám Elvise

Obrovská suma peněz, kterou stály všudypřítomné billboardy, je vlastně takový dluh občanů do budoucnosti. Kde se ve volbách promrhané peníze ušetří, bude záležet jen na tom, kdo vyhraje.

Sloupek

To by člověk měl udělat, ale nikoli Cikán

Když dva dělají totéž, není to totéž. A tak si jedni mohou dovolit porušovat zákon, jednat necitlivě a urážet ostatní. Druzí mohou jen trpně přijímat to, co jim život a podobní vykukové přinášejí.

Sloupek

Ať žije (na Hořovicku) příroda!

Reportáž z hořovického zastupitelstva: Ondřej Vaculík, zvolený za ODS, se snaží prosadit návrh očistného plánu pro zaneřáděnou přírodu. Jeho snaha se setkává se všeobecným posměchem napříč politickým spektrem.

Sloupek

Vyděšená straka balila ruksak

Rezignace na staré ideály se projevuje například ve znečištěném prostředí, ve kterém žijeme. Možná si už ani nepamatujeme, jak jsme chtěli rušit staré skládky a zlepšovat kvalitu veřejného prostoru.

Sloupek

Jako když se roztrhne kukavůz

Naděje a plány na změny, které jsme měli po revoluci, se mnohdy vytratily, ani nevíme jak. Některé byť velké ústupky původním ideálům přišly tak nepozorovaně, že jsme si toho ani nevšimli.

Sloupek

Trapnej, nemožnej, ba ubohej!

Nesrovnalosti v tom, co by měly dělat ženy a co by měli dělat muži, i oboustranný pocit nedocenění provází patrně naše soužití odjakživa. Moderní doba tyto rozpory spíše umocňuje, neboť není jednoduché se v ní nalézt.

Sloupek

Co stihnu napravit?

Efektivita, modernizace, optimalizace – zaklínadla dnešní doby mohou železnici připravit o její přitažlivost. Cestování pak už nebude příjemné, bude jen rychlejší.

Zobrazeno 20 / 298