Vaculik2

Ondřej Vaculík

Profil

Autor je publicista, zejména rozhlasový.

Sloupek

Vrátíme vám Elvise

Obrovská suma peněz, kterou stály všudypřítomné billboardy, je vlastně takový dluh občanů do budoucnosti. Kde se ve volbách promrhané peníze ušetří, bude záležet jen na tom, kdo vyhraje.

Sloupek

To by člověk měl udělat, ale nikoli Cikán

Když dva dělají totéž, není to totéž. A tak si jedni mohou dovolit porušovat zákon, jednat necitlivě a urážet ostatní. Druzí mohou jen trpně přijímat to, co jim život a podobní vykukové přinášejí.

Sloupek

Ať žije (na Hořovicku) příroda!

Reportáž z hořovického zastupitelstva: Ondřej Vaculík, zvolený za ODS, se snaží prosadit návrh očistného plánu pro zaneřáděnou přírodu. Jeho snaha se setkává se všeobecným posměchem napříč politickým spektrem.

Sloupek

Vyděšená straka balila ruksak

Rezignace na staré ideály se projevuje například ve znečištěném prostředí, ve kterém žijeme. Možná si už ani nepamatujeme, jak jsme chtěli rušit staré skládky a zlepšovat kvalitu veřejného prostoru.

Sloupek

Jako když se roztrhne kukavůz

Naděje a plány na změny, které jsme měli po revoluci, se mnohdy vytratily, ani nevíme jak. Některé byť velké ústupky původním ideálům přišly tak nepozorovaně, že jsme si toho ani nevšimli.

Sloupek

Trapnej, nemožnej, ba ubohej!

Nesrovnalosti v tom, co by měly dělat ženy a co by měli dělat muži, i oboustranný pocit nedocenění provází patrně naše soužití odjakživa. Moderní doba tyto rozpory spíše umocňuje, neboť není jednoduché se v ní nalézt.

Sloupek

Co stihnu napravit?

Efektivita, modernizace, optimalizace – zaklínadla dnešní doby mohou železnici připravit o její přitažlivost. Cestování pak už nebude příjemné, bude jen rychlejší.

Sloupek

Mezi úzkými rty

Rušení železničních tratí je, byť by se zdálo ekonomicky výhodné, nevratnou škodou páchanou na lidském díle, které má svůj velký smysl.

Sloupek

Zababova mašina

Program a sliby Paroubkovy strany jen zapadají do současné situace, kdy si stále více lidí zoufá nad svou situací. Je však otázka, zda ČSSD stojí o skutečné, sociálně demokratické přístupy a změny, nebo jí to takto vlastně vyhovuje.

Sloupek

Podstata tkví v neseškrtatelném

Mít možnost volit sociální demokracii by bylo jistě příjemné, kdyby mezi sociálně-demokratickým idejemi a současnou sociálně-demokratickou politikou, respektive jejími projevy, nebyly tak propastné rozdíly.

Sloupek

Ropovod a elektrifikace

Přílišné plýtvání energií je na denním pořádku v minulosti jako dnes. Až budeme více odkázáni na nevyčerpatelné zdroje, všechny problémy přestanou.

Sloupek

Politici v nás

Kousky politiků jsou v každém z nás zapíchnuty jako střípky ze zrcadla ledové královny. Nebo jsme my částí každého politika?

Sloupek

Dobře placení tykevnatci

Ve svobodných podmínkách se pracuje lépe než v totalitním zřízení. Jsou však i další hlediska, která ovlivňují to, jak se v zaměstnání cítíme.

Sloupek

Proč Horní Jiřetín musí být zbourán

Posuzování toho, zda potřebujeme těžit uhlí nebo ne, se neřídí žádnými srozumitelnými pravidly. Argumentovat proti těžbě se tudíž jeví jako zbytečné.

Sloupek

Zbourat a vytěžit

V Horním Jiřetíně se historie opakuje. Opět je v plánu zbourat něco, co se dlouho budovalo, kvůli energii, která možná ani není potřeba. Rozhodně ne za takovou cenu.

Sloupek

Stručný popis jednoho zápasu

Život v ghettech i v jejich blízkosti je nepříjemný pro všechny zúčastněné. Nejhorší je, že mají strach. Ten v lidech vzbuzuje nenávist, přivádí je k rezignaci nebo je žene je k emigraci. A zejména zabraňuje pozitivním změnám.

Sloupek

Sněhová koule

Komunikace institucí prostřednictvím tiskových mluvčí jen zhoršuje už tak ubohou úroveň proudění informací. A nahrává rovněž klientelismu a korupci.

Sloupek

O církvi uzavřené

Desetiletí duchovní obnovy se protáhlo na dvacet a katolická církev se společnosti spíše odcizila, než přiblížila. Aby se stala přístupnější, musela by se změnit.

Sloupek

Kdo komu co dluží?

Václav Klaus apeluje s poukazem na krizi na naši skromnost a solidaritu. Některé profesní a sociální skupiny však dosud byly podfinancovány ve prospěch těch úspěšných a bohatých. Je jen přirozené, že dnes už na takováto provolání neslyší.

Sloupek

Několik facek

Přelom roku je příležitost k bilancování. Zamysleme se nad tím, co jsme nuceni trpělivě snášet a co naopak můžeme měnit. Třeba je toho dost a chce to jen odvahu.

Zobrazeno 20 / 265