Vaculik2

Ondřej Vaculík

Profil

Autor je publicista, zejména rozhlasový.

Sloupek

Kdo komu co dluží?

Václav Klaus apeluje s poukazem na krizi na naši skromnost a solidaritu. Některé profesní a sociální skupiny však dosud byly podfinancovány ve prospěch těch úspěšných a bohatých. Je jen přirozené, že dnes už na takováto provolání neslyší.

Sloupek

Několik facek

Přelom roku je příležitost k bilancování. Zamysleme se nad tím, co jsme nuceni trpělivě snášet a co naopak můžeme měnit. Třeba je toho dost a chce to jen odvahu.

Sloupek

Úderné myšlenky

Příčinou ekonomických problémů České republiky není příliš štědrý sociální systém. Je tomu právě naopak: stav národního hospodářství klade stále větší požadavky na státní sociální síť.

Sloupek

Vzpoura

Případ nošovické automobilky je mediálně podchycen, nelidské pracovní podmínky však panují i jinde, například na mnohých stavbách. Co může být odpovědí na takovéto podmínky?

Sloupek

Zadlužený stát

Státní dluh je vysoký a je potřeba s tím něco dělat. Jaká kriteria však určují, do čeho se investovat může a na čem naopak musíme šetřit?

Sloupek

Pochůzné

Pokud se privatizace neodehrává ve skutečně tržním prostředí a v podmínkách rovné soutěže, jedná se o okrádání veřejného prostoru.

Sloupek

Díky, Kindle!

Tendence očekávat od vysokoškolských učitelů poctivost jen na základě jejich profese se ukazuje jako pomýlená. Neliší se od zbytku české společnosti.

Zobrazeno 7 / 247